Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Ο Γιανναρικός Νεονικολαϊτισμός και η Εκκλησία της Ελλάδος

Ο ΓΙΑΝΝΑΡΙΚΟΣ ΝΕΟΝΙΚΟΛΑΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ". ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΥΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Η ναρκοθετούσα τη σωτηρία μας γιανναρική διδαχή, αναπαραγωγή της αρχαίας αιρέσεως του νικολαιτισμού, δεν έτυχε, δυστυχώς, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, της συνοδικής καταδίκης της από της πλευράς της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και συνεχίζει, ανεξέλεγκτη, να διαχέεται και παγιώνεται εντός του εκκλησιαστικού σώματος, προς μεγίστη χαρά  του αρχεκάκου όφεως, πατρός, πάτρωνος και εμπνευστού της εν λόγω φρικαλέας πλάνης και κακοδοξίας, που τέρπεται όταν ψυχές, υπέρ ων Χριστός απέθανε,απόλλυνται εξ αιτίας της και εξ αιτίας της αδιαφορίας των ποιμένων.
Και όμως! Τρεις ευθαρσείς μητροπολίτες, υπείκοντες στη φωνή της αρχιερατικής τους συνειδήσεως, μνήμονες των φρικτών αρχιερατικών τους όρκων κατά την ιερή στιγμή της χειροτονίας τους και κηδόμενοι θεοφιλώς της σωτηρίας του θεόθεν εμπεπιστευθέντος αυτοίς ποιμνίου, οι μακαριστοί Φλωρίνης Αυγουστίνος, Δρυινουπόλεως και Κονίτσης Σεβαστιανός και Σιδηροκάστρου Ιωάννης, έθεσαν το όλο ζήτημα σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τον Ιούνιο του 1989.
Μέχρι και σε ψηφοφορία οδηγήθηκε η διεξαχθείσα συζήτηση με το ερώτημα της παραπομπής ή μη του όλου ζητήματος στην αρμόδια συνοδική επιτροπή. Και ποίο το αποτέλεσμα; Μόνο οι τρεις προαναφερθέντες επίσκοποι ψήφισαν υπέρ της παραπομπής. Όπως σαφώς καταφαίνεται από το ρεπορτάζ της αγωνιστικής εκκλησιαστικής εφημερίδος "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ",( φύλλο Ιουνίου 1989), πρωτοστάτης της εν εκκρεμότητι παραμονής του ζητήματος (ματαιώσεως της συζητήσεώς του και συνακολούθου λήψεως αποφάσεως κατ ουσίαν) υπήρξε ο τότε συνοδικός μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας και νυν, διά τας πολλάς και φρικτάς μας αμαρτίας, αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος ο Β'., που "αλληθώρισε" στο άσχετο με τη γιανναρική νεονικολαιτική πανώλη ζήτημα των Ορθοδόξων ιεραποστολικών αδελφοτήτων.
Φρικαλέες και σκανδαλώδεις  νεονικολαιτικές "διδασκαλίες"-κακοδοξίες  έχει επίσης διατυπώσει ο γνωστός και μη εξαιρετέος π.Φιλοθεος Φάρος για τις οποίες η ποιμαίνουσα Εκκλησία ποιεί την νήσσαν και υπνώττει τον νήδυμον και ρέγχει εντονότερον του προφήτου Ιωνά εν τη κοιλία του κήτους, ενώ "ερωτοθεολογικά" φληναφήματα και ληρήματα εκπορεύονται από τη γραφίδα του επίσης γνωστού και μη εξαιρετέου καθηγητού της "θεολογικής" σχολής του ΑΠΘ Χ.Σταμούλη.
Εσχάτως ενεφανίσθη και κάποιο "χριστιανικό" βιβλίο-έκτρωμα με τίτλο ¨"χριστιανική ζωή και σεξουαλικές σχέσεις", των "προοδευτικών" εκδόσεων "ΕΝ ΠΛΩ" (για την απώλεια μάλλον...), σφόδρα επικίνδυνο για την πνευματική ζωή των πιστών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και κείμενο περί σοδομισμού (ομοφυλοφιλίας) του επίσης γνωστού και μη εξαιρετέου π.Βασιλείου Θερμού, στις οθνείες και σρεβλές θέσεις του οποίου έχει ασκηθεί εκ πολλών κατευθύνσεων καταλυτική και εξουθενωτική κριτική προς δόξαν Θεού και προς ψυχική ωφέλεια του ποιμνίου. Όσοι ποιμένες και καθ ύλην αρμόδιοι (θεολογικοί παράγοντες) εξακολουθούν να αδιαφορούν για την ψυχοβλαβή γιανναρική και γενικότερη νεονικολαιτική συφιλίδα ας αναλογισθούν και ας καθρεπτισθούν στην αφυπνιστική κατακλέίδα της επί συνόδω πρώτης αγορεύσεως του μακαριστού Φλωρίνης Αυγουστίνου και η οποία έχει ως εξής: "ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΘΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΙΔΕΑΣ".
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΣ ΤΗΣ 23-6-1989. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
Το έτερον θέμα το οποίον θίγεται εις το δεύτερον έγγραφον του σεβ.Φλωρίνης είναι το θέμα των λεγομένων νεοορθοδόξων, των οποίων κορυφαίος εκπρόσωπος θεωρείται  ο καθηγητής της Φιλοσοφίας εις την Πάντειον Σχολήν κ.Χρήστος Γιανναράς κ.ά.
Εναντίον της νέας ταύτης ιδεολογικής καταστάσεως, η οποία θεωρείται ότι εκτρέπεται εκ των παραδεδεγμένων αρχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έχει γράψει δύο ενδιαφέροντα βιβλία ο λόγιος μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης. Έναντι δε του σοβαρού τούτου ρεύματος, το οποίον, ως μη ώφελεν, ήρχισε δυστυχώς να παρουσιάζει πολλούς οπαδούς και θαυμαστάς, και αποτελεί σοβαρόν πνευματικόν και ψυχικόν κίνδυνον διά το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο σεβ. μητροπολίτης Φλωρίνης εζήτησε δι εγγράφου του όπως λάβη θέσιν η Ιερά Σύνοδος και διατυπώση δημοσίως τας απόψεις της.
Επηκολούθησεν ευρεία συζήτησις επ αυτού, εις την οποίαν έλαβον μέρος αρκετοί συνοδικοί ιεράρχαι.
Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σεραφείμ δεν ήθελε κατ αρχήν να γίνη ούτε καν συζήτησις επ αυτού του θέματος λέγων "αφήστε ήσυχον τον Γιανναράν"!!!
Ομιλών επί του ιδίου θέματος ο μητροπολίτης Δρυινουπόλεως κ.Σεβαστιανός είπε ότι τούτο είναι λίαν σοβαρόν και ότι πολλά εκ των διαλαμβανομένων εις τα συγγράμματα του κ.Γιανναρά είναι αντορθόδοξα και ψυχοβλαβή.
Ο μητροπολίτης Θηβών κ.Ιερώνυμος είπεν ότι έχει διαβάσει ένα εκ των βιβλίων του κ.Γιανναρά, το ¨ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ ΙΔΕΩΝ", εις το οποίον δεν ευρίσκει μεμπτά πράγματα, και ότι τα πλείστα των διαλαμβανομένων εις αυτά είναι ορθά, και ιδίως τα αναφερόμενα εις τας χριστιανικάς οργανώσεις.
Ομιλών επί του θεματος αυτού ο μητροπολίτης Φλωρίνης κ.Αυγουστίνος είπε τα εξής:
"Δεν πρέπει να ομιλώμεν εμπαθώς και να συγχέωμεν τα πράγματα με τας θρησκευτικάς οργανώσεις. Εν προκειμένω δεν κρίνονται αι χριστιανικαί οργανώσεις, αλλ ωρισμέναι ιδέαι, αι οποίαι έχουν επικίνδυνον επίπτωσιν εις την θρησκευτικήν και κοινωνικήν ζωήν του τόπου μας. Η σύστασις των συνοδικών επιτροπών, και μάλιστα της επί των δογματικών και ηθικών ζητημάτων, αυτόν τον σκπόν έχει. Να εξετάζη τα διάφορα κατά καιρούς ανακύπτοντα θέματα. Εν δε εκ των σοβαροτέρων θεμάτων είναι η υπεράσπισις των δογμάτων. Διατί, μακαριώτατε, να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Όταν προ 13ετίας περίπου ο υποφαινόμενος είχον ασκήσει κριτικήν επί ωρισμένων γενομένων την εποχήν εκείνην επισκοπικών εκλογών, εκινήσατε γην και ουρανόν και εζητήσατε πάραυτα εξηγήσεις διά να με καταστήσετε υπόδικον και να με αποκλείσετε από συνοδικόν μέλος , ως βλασφημήσαντα δήθεν εις το Άγιον Πνεύμα. Αλλ εις την προκειμένην περίπτωσιν και άλλας παρομοίας τα πράγματα είναι πολύ σοβαρώτερα, ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΘΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΙΔΕΑΣ".
Τελικώς, ύστερον και από άλλας συζητήσεις, απεφασίσθη να παραμείνη το θέμα εκκρεμές, διά να εξετασθή εν καιρώ εις άλλην συνεδρίαν είτε υπό της παρούσης είτε υπό άλλης Διαρκους Ιεράς Συνόδου.
Α΄ΜΕΡΟΣ