Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Πρόταση στη Google να μην αλλάζει τα σύμβολα του Έθνους μας

 
Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Δέ θά πῶ πολλά. Θά ἐκλάβω τήν ἀφαίρεση τοῦ Σταυροῦ ἀπό τή σημαία τῆς εἰκόνας σήματος περιήγησης τῆς Google, ὡς γεγονός ἀβλεψίας, ὡς ἐνέργεια ἀθώα. Παρακαλῶ λοιπόν τούς ἰθύνοντες τῆς Google, ἐπιδεικνύοντας πνεῦμα κατανόησης, νά ἀντικαταστήσουν τήν εἰκόνα αὐτήν μέ τήν ἀκόλουθη πού δημιούργησα μέ ἐπεξεργασία τοῦ σήματός τους στό photoshop. Δέ θά τούς κοστίσει τίποτα!