Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

π.Θεόδωρος Ζήσης, Κήρυγμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Σέ τρεῖς ἄξονες κινεῖται ὁ π. Θεόδωρος στό κήρυγμά του. Ἐξηγεῖ τήν ἔννοια τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, περιγράφει τό πλαίσιο τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς ἐκ τῆς ὁποίας ἀντλεῖ ἡ Ἐκκλησία τήν περικοπή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν καί ἑρμηνεύει τήν ἀποστολική περικοπή μεταφέροντας τά νοήματά της στήν σημερινή ἐποχή
π.Θεόδωρος Ζήσης, Κήρυγμα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως [mp3 2018] 

Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 11-3-2018.