Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Δε θα αποφύγουμε τα δεινά αν απωλέσουμε τη μόνη σωτηρία [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

        Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν παροῦσα ἀποστολική περικοπή ἀπό τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή, διαλύει τήν θανάσιμη ἀπειλή τῶν αἱρέσεων καί ἀποδεικνύει τήν μόνη σωτηρία γιά τόν ἄνθρωπο ἐφιστώντας τήν προσοχή…Τό κήρυγμα αὐτό τό ἐξεφώνησα κατά τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτή τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, στίς 4 Μαρτίου 2018.