Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

O Αντίχριστος του Φρ. Νίτσε (επιμ. Ήρκος Ρ. Αποστολίδης), Στο Πατάρι του Gutenberg

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ἔχει καταντήσει τό λιγότερο ἐνοχλητικό τελευταῖα , ὁ ἠλεκτρονικός διαφημιστικός βομβαρδισμός σχολικῶν μονάδων μέ ἀνόητες, βλάσφημες καί ἀντίχριστες παραστάσεις, δρώμενα, παρουσιάσεις, θεατρικά καί βιβλία. Τό ἐξοργιστικό εἶναι, πώς ἀντί κάποιοι διευθυντές νά τά διαγράφουν εἰς τόν κάλαθον καί διά παντός, τά προωθοῦν πρός ἐνημέρωση εἰς τά μέλη τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων.
Δέν ὑπάρχει καμία διάθεση ἀπό τούς περισσότερους δασκάλους νά συμμετέχουν στό βλακῶδες αὐτό ἀντορθόδοξο γαϊτανάκι καί μάλιστα ὑπό τήν ἄμεση ἤ ἔμμεση συνεπικουρία τοῦ δημόσιου σχολείου. Ἀρκετά μέ ὅσα μᾶς ἔχει φορτώσει ἐσχάτως καί ὅσα ἑτοιμάζεται πάλι νά ξεφορτώσει στήν ἐκπαιδευτική χωματερή πού προβάλλεται καί προωθεῖται συνεχῶς. Ἐπί μέρους ἐπιλεκτικές προωθήσεις πνευματικῶν ἀπορριμάτων εἶναι ὄχι μόνο ἐπιζήμιες ἀλλά καί ἀσύμφωνες, ἀνάρμοστες καί αἰσθητικά ἐξόφθαλμα ἀταίριαστες.