Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Πρόσκλησις 12.5.2018 Αγ.Νέος Οσιομάρτυς Παύλος, Αροάνια Καλαβρύτων

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝτηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
FacebookOι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΣΤ´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
Ἀγαπητοί μας ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ                                                             11.4.2018   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
12.5.2018 ΑΓ.ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Τὰ μέλη, οἱ συνεργάτες, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν, τῶν
δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας :
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος»
Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
καὶ περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή»
σᾶς ἀπευθύνουμε ἐκ μέσης καρδίας τὴν ἀναμφισβήτητη μοναδικὴ ἀλήθεια καὶ ἐλπίδα τοῦ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ ἔχωμε καθημερινῶς ὅλοι  Εὐλογημένο, Χαρούμενο καὶ Εἰρηνικὸ Ἅγιο Πάσχα, καὶ Καλὴ Ἀνάσταση στὶς ψυχές μας, στοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ἐκκλησία μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας, τοὺς ἄκρως ἐγκαταλελειμμένους ὁμογενεῖς μας καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα, ἰδιαιτέρως δὲ Εἰρήνη εἰς τὴν Συρία μας. Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀνηθικότης αὐτὸ ποὺ συμβαίνει μὲ τοὺς παλιμβάρβαρους νατοϊκοὺς καὶ ἄλλους ἰσχυροὺς τῆς γῆς, ὅπως ὁ σύγχρονος Χίτλερ, ὁ σχιζοφρενὴς  καὶ αἱμοδιψὴς Ερντογκὰν ποὺ μετέβη εἰς τὸ Βατικανὸ καὶ ἐπῆρε καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ ἀντίχριστου πάπα νὰ ἰσοπεδώσῃ τὴν Συρία καὶ νὰ ἐξουθενώσῃ καὶ τὸν τελευταῖο σύριο. Ὁ Τράμπ μὲ τὸν σοσιαλ-ληστὴ Μακρόν, εἰς τὸν ὁποῖον δυστυχέστατα ἐδώσαμε καὶ τὸν «Μεγαλόσταυρο τοῦ Τάγματος τοῦ Ἔθνους», μαζὶ μὲ τοὺς σιωνιστὲς νὰ δημιουργοῦν προβοκάτσια γιὰ νὰ ἐπιφέρουν τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῆς Συρίας καὶ τοῦ ὑπερήφανου καὶ ἐνδόξου συριακοῦ λαοῦ.
Τοιουτοτρόπως ἐξαναγκάζονται νὰ φεύγουν καὶ οἱ τελευταῖοι σύριοι. Ὁ ἔξαλλος καὶ αἱμοχαρὴς Ερντογκὰν ἔχει τὴν διαχείριση 1.000.000 προσφύγων, καὶ πρὸς τοῦτο ἔλαβε 3.000.000.000 Εὐρὼ ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Αὐτὴ ἡ διαχείριση σημαίνει : ἐξεύρεση κακούργων δουλεμπόρων νὰ τοὺς φορτώνουν σὲ σαπιοκάραβα καὶ ἄλλους νὰ πνίγουν καὶ ἄλλους νὰ τοὺς ξεφορτώπουν στὰ νησιά μας. Ἤδη αὐτοὶ οἱ ἔποικοι καὶ οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλόφυλοι ἴσως καὶ νὰ ὑπερβαίνουν τὸ 50 % τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος. Ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας κινδυνεύουμε νὰ μετατραποῦμε σὲ ἐξτρεμιστικὸ μουσουλμανικὸ κράτος καὶ οἱ ἰθύνοντες, ἀναιδέστατοι, ἀλαζόνες καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐξαπατοῦν συστηματικὰ τὸν εὐλαβῆ καὶ φιλάνθρωπο ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι μόνον μερικὲς δεκάδες ἤ ἑκατοντάδες χιλιάδες μωαμεθανῶν μᾶς ἔχουν  ἐγκαταστήσει.    
Τὶς καθημερινὲς ἀπειλὲς μὲ ὁπλισμένα ἀεροπλάνα καὶ πλοῖα τὶς ἐπεξέτεινε ὁ Ερντογκὰν δημιουργώντας προβοκάτσια ὅπως παραδείγματος χάριν τὴν ἀπαγωγὴ τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος (εἶναι ἀδύνατον τὰ 250 μέτρα νὰ μὴ δύνανται νὰ τὰ ἀναγνωρίζουν οἱ ἀξιωματικοί μας ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή), γιὰ νὰ μᾶς ἐκβιάζῃ συνεχῶς, ἐπὶ πολὺ μακρόν, καὶ νὰ κρέμεται ἡ δαμόκλειος σπάθη τῶν ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐντὸς τοῦ ἐναερίου καὶ θαλασίου χώρου καὶ νὰ ζοῦμε μὲ καθημερινὸ ἄγχος καὶ τὰ κολοβὰ φίδια, οἱ «φίλοι» μας, νὰ μᾶς εἰρωνεύωνται τονίζοντας μας «εἰρήνη ὑμῖν, βρῆτε τα μεταξύ μας».  
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 12.5.2018
Ἔφετος συμπληρώνονται 200 ἔτη ἀπὸ τὸ μαρτύριον του καὶ θὰ προσπαθήσουμε νὰ δώσουμε εἰς τὴν ἑορτὴ ἰδιαίτερη λαμπρότητα. Τελικῶς ἀπεφασίσθη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου μας, Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος θὰ χοροστατήσῃ μετ’ ἄλλων Ἀρχιερέων, νὰ τελεσθῇ ἡ Ἱ. Πανήγυρίς του ὄχι τὸ καθιερωμένο πλησιέστερο Σάββατον πρὸς τὴν ἑορτή, ἐφέτος ἡ 19η Μαΐου, ἀλλὰ τὸ Σάββατο 12 Μαΐου 2018, γιὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ πάντες καὶ ὄχι μόνον ἐμεῖς. Εἰδικώτερον γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν οἱ ἀδελφοὶ Πόντιοι, οἱ ὁποῖοι ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἔχουν τὶς ἑορταστικές των ἐκδηλώσεις. Θὰ ἔδει νὰ ἐπαναλαμβάνωμε τὸ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς χριστιανοῖς», καὶ ὄχι «ἀς βολευτῶ ἐγὼ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἄσε τους νὰ πνιγοῦν…».  
Θὰ ἐχαιρόμεθα ἀφαντάστως ἐὰν εἴχαμε τὴν τιμὴ ὄχι μόνον νὰ προσήρχεσθο οἰκογενειακῶς εἰς τὴν Ἱερὰ Πανήγυρι καὶ εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου ἀλλὰ καὶ νὰ παρακαθήσετε εἰς τὸ μεσημεριανὸ γεῦμα.
Ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος καὶ οἱ πατέρες Βασίλειος καὶ Νικόλαος Ντάβος καὶ ἄλλοι καλλιτέχνες θὰ μᾶς ἀποζημιώσουν δεόντως μὲ τὰ ἀθάνατα καὶ εὐπρεπῆ ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια τους.
Σᾶς καλοῦμε νὰ ἐπιστρατεύσουμε τὸν Σεβασμιώτατόν μας νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν παραίτησίν του καὶ νὰ παραμείνῃ ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων, διὰ κάθαρσιν Κοινωνίας, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ.  
Αἰκατερίνη καὶ Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος