Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Να γίνει ντόρος γιατί δεν πολεμούν εμένα αλλά την Ορθοδοξία [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
         Δέ διώκομαι προσωπικά ἐγώ ἀλλά ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μου μέσῳ τοῦ προσώπου μου. Πολεμῶ αὐτονόητα τήν αἵρεση πού μαστίζει τήν Ἐκκλησία ὥστε νά δείξω στούς πιστούς τόν κίνδυνο πού κατατρώγει τά σπλάχνα τοῦ θεοΐδρυτου ὀργανισμοῦ μέ κεφαλή τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησού Χριστό. Εἶναι μεγάλη ἁμαρτία, τό τρίτο εἶδος τῆς ἀθεΐας, ἄν τηρήσω σιωπή σέ καιρό πού κινδυνεύει ἡ Πίστη ὅπως ρητά ἀναφέρει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καί τόσοι ἀκόμα ἀντιαιρετικοί ἅγιοι. Καλοδεχούμενες ἀπό μένα λοιπόν οἱ διώξεις καί οἱ τιμωρίες γιά τό πρόσωπό μου. Ὅμως οἱ πιστοί ἔχουν χρέος ἀπό τή δική μου ταλαιπωρία νά ἀντιληφθοῦν τήν κατάχρηση ἐξουσίας ἀπό τούς αἱρετικούς ἐπισκόπους καί τόν πόλεμο ἐνάντια στήν Ὀρθοδοξία. Ἔχουν χρέος νά ἀντισταθοῦν
Ἡ Ὁμιλία αὐτήν ἔγινε τήν Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στόν 2ο ὄροφο. 


π.Νικόλαος Μανώλης, Να γίνει ντόρος γιατί δεν πολεμούν εμένα αλλά την Ορθοδοξία [ΒΙΝΤΕΟ 2018]