Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Επιστολή Μητρ. Κονίτσης Ανδρέα προς στους δυο Έλληνες στρατιωτικούς

Επιστολή Μητρ. Κονίτσης Ανδρέα προς στους δυο Έλληνες στρατιωτικούς

Ἅγιον Πάσχα 2018
Κυρίους
Άγγελον Μητρετώδην και Δημήτρην Κούκλατζην
Εις Αδριανούπολιν
Ελληνόπουλα αδέλφια μου Άγγελε και Δημήτρη,
Σας γράφω από την ακριτικήν Κόνιτσαν της Ηπείρου, η οποία συνορεύει με την αείποτε Ελληνικήν Βόρειον Ήπειρον. Η οποία, εδώ και 104 χρόνια συνεχίζει να βρίσκεται υπό τον ανθελληνικόν αλβανικόν ζυγόν.
Είμαι βαθύτατα συγκινημένος από την περιπέτειάν σας, όπως και ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός. Συγχρόνως, όμως, είμαι και πολύ χαρούμενος και εθνικά υπερήφανος, διότι, όπως πληροφορούμαι, το φρόνημά σας είναι υψηλόν και αλύγιστον, ως εμπρέπει, άλλωστε, εις άνδρας γενναίους, οι οποίοι υπηρετούν εις τον ένδοξον Στρατόν της Ελληνικής μας Πατρίδος.
Η σκέψις μου είναι μαζί σας. Και η ταπεινή προσευχή μου σας συνοδεύει. Ανδρίζεσθε και κραταιούσθε. Έχω δε απόλυτον την βεβαιότητα, ότι συντόμως θα αξιωθήτε να απευθύνητε και σείς την ευχαριστήριον προσευχήν του ιερού Ψαλμωδού Δαβίδ, την οποίαν είπε και ο εθνοιερομάρτυς Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, προτού λάβη τον στέφανον του μαρτυρίου: «Διήλθομεν διά πυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν» (Ψαλμός 65,12).
Ναί, αδέλφια μου, έτσι θα γίνη. Διότι μετά τον Γολγοθά ακολουθεί η Ανάστασις. Μετά την αδόκητον περιπέτειάν σας, σύντομα η Ελλάς θα σας σφίξη εις την θερμήν μητρικήν της αγκάλην.
Μετά πολλής αγάπης εν Χριστώ Αναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ