Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Να έχουμε πάντα μέσα μας τη χαρά του Ιησού Χριστού [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Κήρυγμα τοῦ π.Νικολάου Μανώλη στήν περικοπή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων 4-3-2018 (Φιλ. δ΄ 4-9)
π.Νικόλαος Μανώλης, Να έχουμε πάντα μέσα μας τη χαρά του Ιησού Χριστού [mp3 2018]