Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Να είμαστε άνθρωποι της Πίστης για να ζούμε τα θαύματά της [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
«Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ». Τί ὄμορφη ἀποστολική περικοπή! Πόσο θαυμαστή ἡ θεραπεία τοῦ παραλύτου Αἰνέα καί τί ὑπέρκοσμη ἡ ἐπέμβαση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Ἀνάσταση τῆς Δορκάδος! Ποῦ βρῆκε τή δύναμη ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Πέτρος νά ἐπιτελέσει τόσο τρομερά θαυμάσια;
Κήρυγμα στήν περικοπή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου (Δ΄ Κυριακῆς ἀπό τοῦ Πάσχα) 29-4-2018 (Πράξ. θ΄ 32-42)
π.Νικόλαος Μανώλης, Να είμαστε άνθρωποι της Πίστης για να ζούμε τα θαύματά της [ΒΙΝΤΕΟ 2018]