Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Πρωθιερεύς Νικολάι Ραγκόζιν: 3. Η δύναμη των νηστευτών της Δευτέρας!

Πρωθιερεύς Νικολάι Ραγκόζιν (6 Δεκ. 1898 - 16 Δεκ. 1981)
Μαρτυρίες από τη ζωή του χαρισματικού Ρώσου πρωθιερέως του Ρωσικού Πατριαρχείου π.Νικολάι Ραγκόζιν
3. Η δύναμη των νηστευτών της Δευτέρας!
Μαρτυρίες:
Είδε δαίμονες με τα ίδια τα μάτια του αλλά επίσης είπε ότι στη Ρωσία υπάρχουν πολλοί μάγοι.
Υπήρχαν πολλοί μάγοι που αναστάτωναν τον πατέρα;
Βέβαια ήρθαν μάγοι (στον ναό).
Πως τους αντιμετώπιζε;
Θα τους απήγγειλε τον 26ο ψαλμό. (Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τίνα
φοβηθήσομαι; Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δειλιάσω;) Η προσευχή είναι καλή αλλά ο 26ος ψαλμός είναι ίσως ισχυρότερος (κατά των πονηρών πνευμάτων).
Μαζί μας ήρθαν άνθρωποι (δαιμονισμένοι) και αργότερα ανακαλύψαμε ότι χρησιμοποιούσαν μαγεία (και γι' αυτό δαιμονίσθηκαν).
Ο πατήρ είχε την ίδια συμπεριφορά προς όλους ακόμα και σ' αυτούς.
Ο πατήρ έδιωχνε δαίμονες. Μια σχετικά γηραιά κυρία γαύγιζε...!
Σκεπτόμουν ποιος μπορούσε να γαβγίζει στην εκκλησία; Μετά είδα δύο ανθρώπους που την έφερναν στα μπράτσα τους.
Η γυναίκα αντιστεκόταν επειδή είχε πολύ δύναμη μέσα της.
Ο πατήρ βγήκε και είπε: «Αδελφοί και αδελφές, όποιος νηστεύει τη ∆ευτέρα παρακαλώ ας την παραλάβει».
Την πήραν δύο γριές, και η δαιμονισμένη τις ακολούθησε χωρίς καμμιά αντίσταση.
Ο πατήρ τις σταύρωσε. Ήμουν μακρύτερα. Άκουσα μόνο «Μαρία» και δεν ξέρω τι άλλο, και αυτή άρχισε να ψάλλει μια προσευχή. Είχε αναλάβει.
- Ο δαίμων βγήκε;
- Ναι ο πατήρ απαγόρευε στους δαίμονες να μιλούν. Έδιωχνε τους δαίμονες μακριά.
Αλλά αναφερόμενος στη νηστεία της ∆ευτέρας επέμενε πολύ;
Ναι, πάρα πολύ. Ο πατήρ μου έλεγε, όταν ήδη νήστευα τη ∆ευτέρα:
«Είναι πολύ καλό που νηστεύεις τις Δευτέρες. Αυτοί που νηστεύουν τις Δευτέρες έχουν αληθινά μεγάλη δύναμη»!
Ο πατήρ έλεγε ότι όταν παρουσιασθείς στην Φρικτή Κρίση, θα σου δώσουν πτέρυγες αν σέβεσαι όπως πρέπει αυτή την ημέρα!
Παρατήρηση: Μέσα στον γάμο πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και στο θέμα της νηστείας, με πιθανές αλληλοπαραχωρήσεις και συμβιβασμούς, και όλα να γίνονται «εκ συμφώνου» κατά τον απόστολο. ∆ιότι «η γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλ’ ο ανήρ. ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλ’ η γυνή». (Α Κορ. 7:14-15).
Δείτε σχετικά:
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018 “Η διακοπή μνημοσύνου στα Συναξάρια των Αγίων μας”