Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

π. Αντ. Πακαλίδης, Κήρυγμα την Κυριακή του παραλύτου στην Παναγία της Τήνου!

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Κήρυγμα την Κυριακή του παραλύτου στην Παναγία της Τήνου!