Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Ομολογιακές επιστολές προς τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
        Τίς θερμές εὐχαριστίες καί τίς εὐχές μου ἀπευθύνω στό ζεῦγος τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν πού βρῆκε τό θάρρος νά στηρίξει τόν ἀγώνα ἡμῶν τῶν διωκόμενων ἱερέων τοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι εὔκολη ἡ ἀπόφαση τους καί αὐτό τήν ἀναδεικνύει ὡς ἐξόχως σπουδαία καί ὁμολογιακή. Ἐλπίζω ὁ κ. Ἱερώνυμος νά ἀκούσει τίς ἄδολες φωνές τῶν ἀγαπητῶν Λάμπρου καί Στυλιανῆς, γιά νά ἀποφύγει τήν παγίδα στήν ὁποία προσπαθεῖ νά τόν ἐμπλέξει ὁ μητροπολίτης τῆς μοχθηρῆς μητρόπολης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, σέρνοντας καί ὁλόκληρη τήν Ἱεραρχία στήν πλεκτάνη.
Ἐπιστολή 1η
ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρον της Ιεραρχίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο.    
                                                                                      Κεφαλονιά 20/03/2018
Περί: Της παρανόμου παραπομπής στο Συνοδικό Δικαστήριο, των σεβαστών πατέρων, π. Θεοδώρου Ζήση και π. Νικολάου Μανώλη.
Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών κ Ιερώνυμε.
Η απειροελαχιστότητά μας, τολμά να σας αποστείλει αυτό το γράμμα, καθοδηγουμένη πιστεύουμε, από το Πνεύμα της αγάπης προς την Αλήθεια.
Η Αλήθεια, η οποία είναι η μόνη που μας ελευθερώνει από την πνιγηρή πτωτική μας κατάσταση, και δυνητικά μας ενώνει με τον Κύριο, δεν γίνεται να αποσιωπάται σε καιρούς κινδυνευούσης Πίστεως, κατά τα ρηθέντα  των Μεγάλων Αγίων μας.
Άλλοι προγενέστεροι επιστολογράφοι, αξιώτερoι από εμάς, έχουν ήδη αναπτύξει διεξοδικότατα το θέμα, των 2 παραλόγως και αντικανονικώς παραπεμφθέντων Ορθοδόξων ιερέων μας, σεβαστού καθηγητού π. Θεοδώρου Ζήση και π. Νικολάου Μανώλη, υπό του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου. Ως εκ τούτου, εμείς, απλά αποστέλλουμε την συνοπτική αυτή επιστολή, ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο σαν συμπαράσταση, στους αδίκως υποδίκους ιερείς μας και προς εσάς, σαν μήνυμα αποτροπής ενός επιπροσθέτου λάθους, μετά την υπογραφή σας στην ΑκΜΣΚ’’.
Και διερωτώμεθα: Για ποιό λόγο διώκονται οι 2 Ορθόδοξοι ιερείς μας ;
Μήπως, επειδή έβαλαν ερωτήματα του τύπου αν μπορεί άραγε, αιρέσεις όπως ο ΄΄αλάθητος’’ Παπισμός, να μας εξασφαλίσουν την Ουράνια Βασιλεία, με τις κτιστές θεϊκές ενέργειες και το Φιλιόκβε, ή με την δήθεν άσπιλο σύλληψη της Παναγίας μας, που επικαλούνται;
Ή, οι λοιπές χριστιανικές ετερόδοξες ομολογίες και κοινότητες, με την πλειάδα επιπροσθέτων εκτροπών εκ της Ορθοδόξου δογματικής της Μίας Αγίας Αποστολικής και Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας, που καθ΄ όμοιον τρόπον επικαλούνται;
Αυτά, και όλην την Ορθόδοξη, καθώς και την Νέαν Εκκλησιολογίαν, τα περί ΠΣΕ και Β΄ Βατικανείου, τα περί πανθρησκείας, τα περί ΄΄ΑκΜΣΚ΄΄, τα ΄΄περίεργα΄΄ γύρω απ τα περί ΄΄Προς τον Λαόν΄΄, τα καταγγελθέντα υπό του Σεβασμιοτάτου Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ, τα γνωρίζετε ασφαλώς πολύ καλύτερα από εμάς.
Και γι’ αυτόν τον λόγο, δεν θα επεκταθούμε.
Και είναι αυτές οι διολισθήσεις και εν γένει εκτροπές εκ του δρόμου της Ορθοδόξου Αληθείας της πίστεώς μας, τις οποίες καταγγέλλοντες οι 2 σεβαστοί ιερείς μας και εφαρμόζοντες τον 15ο Κανόνα της ΑΒ΄ Συνόδου, αντί επαίνου ως προβλέπει ο ανωτέρω Κανών, τελικά εισπράττουν κατηγορητήριο.
Απ’ την πλευρά μας πάλι, απλά θέλουμε να αποφύγουμε να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση, απολογούμενοι στον Κύριο, να μην έχουμε να του παραθέσουμε έργο αλληλεγγύης, κατά τα μέτρα μας, προς ανθρώπους που υπερασπίζουν την Αλήθεια, έχοντας μάλιστα παρακούσει τους παραπάνω πιστούς υπηρέτες του, Αγίους, τους ομιλούντες περί ακαίρου σιωπής.
Θέλουμε να πιστεύουμε, πως έχετε έλθει εις επίγνωσιν Αληθείας και σας παρακαλούμε πολύ, να τολμάτε να την καταθέτετε και να ενεργείτε ακολούθως.
Ο ίδιος ο Κύριος δεν είναι, που μας λέει μόνον την κρίση του Θεού να φοβείστε;
Κι έτσι Αυτόν να ευαρεστήσετε, αποφεύγοντας εν τέλει οποιαδήποτε υπηρεσία προς το ψεύδος, βοηθώντας εμάς το ποίμνιόν σας σωτηριολογικά, έργο για το οποίο Ο Κύριος σας επέτρεψε και έχετε ιερά υποχρέωση, κατέχοντας την θέση αυτή, να επιτελείτε.
Διότι ΄΄ πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις ΄΄.
Εν κατακλείδι, τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον, και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού;
                                                        Με  σεβασμόν προς την αρχιερωσύνη σας Σιμάτος Λάμπρος
                                                        

Ἐπιστολή 2η
Προς
την Αυτού Μακαριότητα
τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ.Ιερώνυμον
Αθήνα  30-3-2018
Μακαριώτατε
Με την επιστολή μου αυτή, θέλω να σας μεταφέρω την βαθιά θλίψη μου για τα όσα συμβαίνουν σήμερα στον χώρο της Μίας Αγίας και Καθολικής μας Εκκλησίας. Θέλω επίσης να δηλώσω την αμέριστη συμπαράστασή μου προς τα σεβαστά πρόσωπα των  ομολογητών ιερέων  π. Θεοδώρου Ζήση και π. Ν. Μανώλη για τον αντι-Κανονικό διωγμό τον οποίο υφίστανται, επειδή είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ομολογούν την Αλήθεια σε καιρούς που η Πίστη κινδυνεύει.
Ζητώ, από εσάς να αγωνιστείτε, όχι μόνο για να απαλλαχθούν από τις άδικες κατηγορίες, οι παραπάνω πατέρες, αλλά και να αναγνωρίσετε ότι "τιμής της πρεπούσης, ως Ορθόδοξοι, είναι άξιοι, επειδή, όχι σχίσμα επροξένησαν εις την Εκκλησίαν με τον χωρισμόν αυτόν, αλλά μάλλον ηλευθέρωσαν την Εκκλησίαν από το σχίσμα και την αίρεσιν των ψευδεπισκόπων αυτών" (Πηδάλιον, 15ος κανόνας, ερμηνεία Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτη)
Με σεβασμό
Κομηνά Στυλιανή του Ιωάννη