Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Ο απόστ. Παύλος φυλακισμένος στη φυλακή των Φιλίππων [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
«Ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου». Oἱ Ἀπόστολοι βρίσκονται στούς Φιλίππους. Ἡ σημερινή περικοπή διηγεῖται λοιπόν τά ἑξῆς. Τήν ἀπελευθέρωση τῆς μαντευομένης δούλης ἀπό τό δαιμόνιο, τό ραβδισμό καί τή φυλάκιση τοῦ Παύλου καί τοῦ Σίλα, τό σεισμό στή φυλακή καί τή βάπτιση τοῦ δεσμοφύλακα καί τῆς οἰκογένειάς του.
Κήρυγμα στήν περικοπή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ (Στ΄ Κυριακῆς ἀπό τοῦ Πάσχα) 13-5-2018 (Πράξ. ιστ΄ 16-34)
π.Νικόλαος Μανώλης, Ο απόστ. Παύλος φυλακισμένος στη φυλακή των Φιλίππων [mp3 2018]