Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και Κολυμπάρι, 2 χρόνια μετά…(LIVE)

π.Νικόλαος Μανώλης: Εἶναι θαῦμα ἡ κατανόηση τῆς Πίστης καί ἡ ἀναγνώριση τῆς αἵρεσης
“Ἐν γάρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστι, καί ἀνέωξέ μου τούς ὀφθαλμούς” (Ἰω. θ  30). Μέ αὐτά τά λόγια ἀπάντησε ὁ πρώην τυφλός στούς πονηρούς καί δυσπιστοῦντες Ἰουδαίους πού ὑποτιμοῦσαν καί ἀμφισβητοῦσαν τό σημεῖο τῆς θεραπείας του. Αὐτή ἡ φράση ἀποκαλύπτει ταυτόχρονα τήν αἵρεσή τους. Τό ἴδιο συμβαίνει καί στίς μέρες μας. 
Μέσα στή μαυρίλα, στή σκοτεινιά καί στήν τύφλα τῆς σύγχρονης ἀποστασίας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι θαῦμα ὁ φωτισμός τῆς Πίστης καί ἡ διάκριση τῆς πλάνης καί τῆς αἵρεσης. Καί εἶναι τό ἴδιο θαυμαστό ἡ προσωπική ψηλάφηση τῆς ἀναστάσιμης Ὀρθοδοξίας, πού διατηρεῖ τό χριστιανό στήν Πίστη καί τόν προφυλάσσει ἀπό τήν αἵρεση. Μέ λίγα λόγια, εἶναι θαῦμα πού δέ μᾶς ἐγκατέλειψε ὁ Θεός, πού συνεχίζεται ἀκόμα στήν ἐποχή μας νά κατανοεῖται καί νά βιώνεται ἡ Πίστη καί πού ὑπάρχει ἡ ἀναγνώριση, ἡ διάκριση καί ἡ ἀντίσταση στή γενικευμένη πλάνη καί αἵρεση.
Δείτε το live streaming εδώ!