Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Ο Οικ. Πατριάρχης στη Γενεύη για τους εορτασμούς των 70 χρόνων του Π.Σ.Ε.

Οικουμενικό Πατριαρχείο - ειδήσεις.
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Μᾶρκον Ζήσην, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κας Αἰκατερίνης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου, Θεολόγου, καί Ἀνδριάννης, ἐξ Ἀμερικῆς.
Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογιμ. κας Κορνηλίας Τσεβίκ Μπαϊβερτιάν, Καθηγητρίας, μέ τίτλον «Κωνσταντινουπολίτικη Προσωπογραφία» (ἐκδόσεις Τσουκάτου), ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις βιβλιοπωλείῳ «Πολίτης», τήν Τετάρτην, 13ην Ἰουνίου.
Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 15ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί Πανοσιολ. Διακόνου Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἀνεχώρησεν εἰς Γενεύην, πρός συμμετοχήν εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς συμπληρώσεως 70 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.
Τήν Κυριακήν, 17ην Ἰουνίου, ὁ Παναγιώτατος θά ὁμιλήσῃ κατά τήν ἐπίσημον ἐκδήλωσιν εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πέτρου Γενεύης.
Ὁ Παναγιώτατος, θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς τρέχοντος μηνός. Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων
κ. Ἀπόστολος