Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητος του Αγ. Όρους, Περί του θέματος της Μακεδονίας

Ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητος του Αγ. Όρους, Περί του θέματος της Μακεδονίας