Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Εκδήλωση «Είναι η γιόγκα σωματική άσκηση-γυμναστική; Είναι η γιόγκα άσκηση για τη βελτίωση της υγείας;»

Ἁγία Παρασκευή, 12η Ἰουνίου 2018.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική ἄσκηση - γυμναστική;
Εἶναι ἡ γιόγκα ἄσκηση γιά τή βελτίωση τῆς ὑγείας;».
Μέ τό ἀνωτέρω θέμα θά πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση τήν Κυριακή, 17 Ἰουνίου 2018, στίς 7.00΄ τό ἀπόγευμα.
Ἡ ἐκδήλωση θά λάβει χώρα στήν ὁδό Ἀποστόλου Παύλου 10 (δύο δρόμους δεξιά μετά τήν ΕΡΤ) στό Ἐνοριακό Κέντρο Ἁγίας Πα­ρα­σκευ­ῆς Ἀττικῆς, τοῦ ὁμώνυμου Δήμου.
Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α) Προβολή ὀπτικοῦ ὑ­λι­κοῦ μέ ἐνημερωτική εἰσήγηση γιά τή γιόγκα.
β) Βιωματική κατάθεση ἀπό πρώην δασκάλους τῆς γιόγκα καί
γ) Συζήτηση - ἐξαγωγή συμπερασμάτων.
Ἡ διάδοση τῆς γιόγκα (yoga) λαμβάνει ὅλο καί μεγαλύτερες διαστάσεις, εἰδικά μετά τήν καθιέρωση ἀπό τόν Ο.Η.Ε. τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Γιόγκα».
Τίς τελευταῖες δεκαετίες ὅλο καί περισσότεροι ἄνθρωποι πείθονται νά δεχθοῦν καί νά ἀσκήσουν τή γιόγκα σάν γυμναστική.
Εἶναι, τελικά, ἡ γιόγκα γυμναστική; Εἶναι ἄσκηση γιά τή βελτίωση τῆς ὑγείας;
Τήν ἐκδήλωση, ὀργανώνει ἡ «Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς», σέ συνεργασία μέ τήν «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Οἰκογε­νείας καί τοῦ Ἀτόμου» (Π.Ε.Γ.).