Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Το Τάμα του 'Εθνους καλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27.6.2018 ΩΡΑ 18.30
ΜΟΥΣΩΝ 14 ΨΥΧΙΚΟ

ΚΡΟΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:
Ἡ ἰδεολόγος καὶ ἔντιμη Ἑλλάδα μας πάντοτε πρωτοστατεῖ, μοχθεῖ καὶ θυσιάζεται γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς εὐημερίας τῶν λαῶν τῆς γῆς, ἀλλὰ τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν τὰ σφετερίζονται, τὰ οἰκειοποιοῦνται, τὰ θερίζουν καὶ τὰ ἀπολαμβάνουν οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, ἐπιβάλλοντας αὐταρχικὰ τὴν τρισάθλια βούλησή τους, πρὸς ἐξασφάλιση σφαιρῶν ἐπιρροῆς.  
23.6.2018
1. Ὡς γνωστόν, ἐμεῖς δὲν ἐμφορούμεθα καὶ ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐμφορούμεθα ἀπὸ ἰδιοτέλειες, ἄκρατο ἐγωισμό, ἐπιδείξεις καὶ τὰ τοιαῦτα. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἔχουμε ἀρχαιρεσίες, ἔχουμε ὄχι μόνον ἐλευθέρα εἴσοδο γιὰ τοὺς πάντας, ἀλλὰ καὶ ἐμπράκτως ἀποδεικνύουμε τὴν τήρηση τῆς ἀρχῆς τῶν ἀρχαίων προγόνων μας: «τίς ἀγορεύειν βούλεται», δηλαδή «ποιός ἐπιθυμεῖ νά λάβῃ τὸν λόγον;».
2. Αὐτὸ ἀποδείκνυει, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι εἶχαν δημοκρατικότατο κοινοβούλιοἐνῷ τὰ σημερινὰ «δημοκρατικά» καί «σοσιαλ-ληστικά» κοινοβούλια εἶναι αὐταρχικά, σατραπικὰ καὶ οὐδεμία ἐλευθέρα βούληση δὲν ἀναγνωρίζουν, ὄχι μόνον στὸν κυρίαρχο λαό, τὸν ὁποῖον παντοιοτρόπως ποδοπατοῦν, παραγκωνίζουν, καταληστεύουν, καταδυναστεύουν καὶ τοῦ ἀπομυζοῦν τὸ αἷμα, ἀλλὰ καὶ στοὺς βουλευτὲς τῆς ὁμάδας τους δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἔχουν στὴν Βουλή – στὶς ψηφοφορίες τὴν παραμικρὴ ἀντίθετη γνώμη ἀπὸ αὐτὴ τοῦ «τσέλιγγα» τῆς παρατάξεως.
Ἡ δαμόκλειος σπάθη τῆς διαγραφῆς αἰωρεῖται ἐπάνω στὰ κεφάλια τῶν πατέρων τοῦ Ἔθνους.
3. Ὅταν ἔχουμε ἀρχαιρεσίες βέβαια, τὰ μὴ μέλη δὲν ἔχουν δικαίωμα ψήφου. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὰ τὰ μὴ μέλη, ἀκόμη καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς ἰδεολόγους ποὺ συμμετέχουν στὶς συγκεντρώσεις μας, τοὺς παρέχουμε τὴν δυνατότητα ἀκόμη καὶ νὰ ψηφίζουν, ἄν ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια ἡμέρα ἀποκτήσουν τὴν ἰδιότητα τοῦ μέλους. Τὸ μόνον δικαίωμα ποὺ δὲν τοὺς παρέχεται εἶναι τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγεσθαι.
Ὁ γράφων τὶς φτωχὲς καὶ ταπεινὲς αὐτὲς ἰδέες καὶ φράσεις θὰ ἐτάσσετο ἀκόμη καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐκλέγεσθαι.
4. Αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ πεμπτουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ὅστις ὁμολογεῖ ἐμπράκτως Ἰησοῦ Χριστό, ἀμέσως γίνεται μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος.
Μάλιστα δὲ ἡ Ἄκρα Ταπείνωσις - ὁ Θεάνθρωπος διαπιστώνοντας τὴν συντριβὴ τῆς καρδίας τοῦ ληστοῦ, ὄχι μόνον τὸν δέχτηκε ἀλλὰ τὸν ἔκανε καὶ πρῶτο κάτοικο τοῦ Παραδείσου. Μόνον τά καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἀπαιτοῦν τελετές, μυήσεις, πύρινους ὅρκους καὶ λοιπὰ σατανικὰ ἐφευρήματα.
5. Δυστυχῶς, προφανῶς, καὶ μερικοὶ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν ὀργανώσεων - σωματείων, τὸν τελευταῖο καιρὸ ἐζήλεψαν αὐτὲς τὶς μὴ χριστιανικὲς πρακτικές. «Εὐλογοῦν τὰ γένια τους», βαπτίζουν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὡς ἐκπροσώπους τῶν χριστιανικῶν ὀργανώσεων καὶ ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν, ποιοὶ εἶναι οἱ ἀρεστοὶ διὰ κάστες καὶ φατρίες.
Βάσει ποίων κριτηρίων;;;
6. Οἱ φορεῖς οἱ δικοί μας καὶ ἰδίως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὄχι μόνον δὲν κομματιάζουν -δὲν διαιροῦν ἀλλὰ ἀπεναντίας ἑνώνουν καὶ βροντοφωνοῦν πρὸς πᾶσα κατεύθυνση: «εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὅλοι χωρᾶμε!!!!!».
Ἐμεῖς ἐφαρμόζουμε τὸ τοῦ Θεανθρώπου: «τὸν ἐρχόμενον πρὸς μὲ οὐ μὴ ἐκβάλλω ἔξω».
7. Ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐμφορούμεθα ἀπὸ τὴν ἑωσφορικὴ οἴηση καὶ νὰ δημιουργοῦμε ἀποσυναγώγους ὅπως κάνουν μερικοί, εὐλογοῦντες τὰ γένια τους καὶ βαπτίζοντες τοὺς ἑαυτοὺς τους ὡς συντονιστές: «o tempora o mores, ὦ καιροὶ ὦ ἤθη».
Καὶ νὰ μὴ ἀκολουθοῦμε τὸ δόγμα τοῦ Σατανᾶ «διαίρει καὶ βασίλευε», ἀλλὰ τό «ἡ ἰσχὺς ἐν τῆ ἑνώσει» καὶ τό «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν».
Διότι τὸ κακὸν ἑνωμένο δρᾶ καὶ πολλαπλασιάζεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, ἀντιθέτως τὸ καλὸν συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητική.
8. Αὐτὸ τὸ ζοῦμε ἔντονα τὶς τελευταῖες ἡμέρες μὲ τὸ δόγμα «Ἀνήκουμε στὴ Δύση», τὸ ὁποῖο εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ξεφυτρώσῃ σχεδὸν ἀπὸ τὸ πουθενὰ μία χώρα - «ἔθνος Μακεδονία», μέ «μακεδονική» γλῶσσα, μὲ «μακεδονικὸ πολιτισμό» καὶ ἕπεται συνέχεια.
Σὰν νὰ μὴ ἔφθαναν οἱ ἐξ ἀνατολῶν «φίλοι» μας, τώρα αἰσθανόμεθα μεγίστη πίεση καὶ ἀπὸ Βορρά, σήμερα μὲν στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία, αὔριο στὴν βορειοδυτικὴ Ἑλλάδα μας μὲ τοὺς ὑποκινομένους τσάμηδες.
Ἄς ὄψονται Σαμαρὰς καὶ Παπούλιας ποὺ ὑπέκυψαν καὶ ἀπεμπόλησαν τὸ casus belli μὲ τὴν Ἀλβανία καὶ ἄνοιξαν τὰ σύννορα χωρὶς ἀμοιβαῖες παραχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐξωμοτῶν Ἑλλήνων Ντόρας Μπακογιάννη καὶ τοῦ πατέρα της ποὺ δὲν ἀντέδρασαν ἐγκαίρως, εὐκαίρως καὶ ἐντατικά, πιστεύοντας στὴν τρισάθλια καραμέλα ποὺ τοὺς σέρβιραν τὰ κολοβὰ φίδια μας, νατοϊκοί, ἀμερικανοί, ἑνωμένη Εὐρώπη κλπ, μὲ τὸ γνωστόν: «Μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια ποιὸς θὰ θυμᾶται τὸ μακεδονικὸ πρόβλημα».
Καὶ ἰδοὺ τὰ δεινότατα ἐπερχόμενα γεγονότα.
9. Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε οἱ ἐθνότητες τῶν «φίλων» μας τῶν Σκοπίων, ἤ κάποιοι ἄλλοι παράγοντες ἐμμέσως νὰ ἐπέμβουν ὥστε νὰ μή  «τσιμεντωθοῦν» τὰ κεκτημένα.
10. Ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους μας νὰ ἐμφορούμεθα ἀπὸ τὶς διδαχὲς τοῦ Θεανθρώπου ὡς π.χ.: «ὁ θέλων νὰ εἶναι πρῶτος, νὰ εἶναι πάντων ἔσχατος καὶ πάντων δοῦλος», ὅπως ἡ ἐσχάτη ταπείνωσις τοῦ Θεανθρώπου.
Μόνον οἱ κοσμικοί, οἱ ἐγωιστές, οἱ ἀριβίστες, οἱ ἰδιοτελεῖς καὶ οἱ ἔχοντες ἄμετρον ἐγωισμὸν ἀναριχῶνται αὐταρχικῶς καὶ συμπεριφέρονται ὡς κατεξουσιαστὲς τῶν ἀνθρώπων.
11. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίζῃ νὰ τὸν μιμούμεθα στὴν ἄκρα ταπείνωση καὶ νὰ ἐπαναλαμβάνουμε:
«Παναγία Τριὰς φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».
12. Σᾶς ἀναμένουμε ὅλους σας μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες τὴν
Τετάρτη 27η Ἰουνίου 2018 ὥρα 18.30
Μουσῶν 14, Ψυχικό.
Κατωτέρω δημοσιεύουμε αὐτούσια τὴν πρόσκλησή μας.
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
17.5.2018
1. Βάσει τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας, καλοῦνται ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας εἰς τὴν ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν τὴν 20η  Ἰουνίου 2018 καὶ ὥραν 18:30 εἰς τὰ γραφεῖα μας Μουσῶν 14, Ψυχικό.
2. Εἰς περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν, δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἡ ἀπαιτουμένη ἀπαρτία, ὅπερ εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον, ἡ ἐπαναληπτική - τελικὴ Συνέλευσις θὰ λάβῃ χώραν τὴν 27ην Ἰουνίου 2018 τὴν ἰδίαν ὥραν καὶ ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ χώρου.
3. Ἐπειδὴ δυστυχῶς ἡ ἐποχὴ εἶναι λίαν ἀκατάλληλος καὶ ἤδη ἀπὸ τοῦ τέλους Ἰουνίου οἱ περισσότεροι φεύγουν σάν τίς «ἀκρίδες» και «δραπετεύουν» γιὰ τὰ ἐξοχικὰ τους ἢ γιὰ τὰ χωριὰ τους καὶ ἐλαχιστότατοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι προσέρχονται, εἴτε λόγῳ ζέστης, εἴτε λόγῳ ἡλικίας, εἴτε λόγῳ ἀδυναμίας νὰ καταβάλλουν τὶς εἰσφορὲς τους καὶ ἐπειδὴ καὶ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε χρήματα, γιὰ νὰ ἐνοικιάζουμε αἴθουσες, ἀγωνιζόμενοι νὰ πετύχουμε τὴν μεγάλη κλιματιζομένη αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ καὶ μετὰ νὰ ἔρχωνται μόνον ἐλάχιστοι «κοῦκοι», ἀπεφασίσαμε νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Γεν. Συνέλευσίς μας εἰς τοὺς χώρους μας, Μουσῶν 14, Ψυχικό, λίγο πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ Μαιευτήριο Λητὼ. Καθίσματα ἔχουμε ἄνω τῶν 70 καὶ ἐν μέσῳ τῶν θάμνων καὶ τῶν ἀνθέων θὰ στρώσουμε καὶ χωριάτικες κουρελοῦδες ἐπάνω σὲ πεζούλια, ὁπότε εἶναι πολὺ εὐχάριστο τὸ περιβάλλον. Πλησίον ὑπάρχουν χῶροι σταθμεύσεως. Συγκοινωνίες ἐξυπηρετοῦν: ὅλες οἱ γραμμὲς τρόλλεϋ καὶ λεωφορείων, στάσις «Κατεχάκη» ἐπὶ τῆς Κηφισίας. Καὶ ἐμεῖς εἴμεθα περίπου 70 μέτρα πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ μαιευτήριο Λητώ.
Τὸ Μετρὸ ἐξυπηρετεῖ ἡ γραμμή 3, ποὺ πάει στὸ «Ἀεροδρόμιο», στάσις «Πανόρμου», μετὰ ἀκριβῶς πάνω ἀπὸ τὶς σκάλες ὑπάρχουν οἱ λεωφορειακὲς γραμμές: 651 καὶ 036, γιὰ στάσι 7η Ψυχικοῦ, ὅπου εἶναι ἡ Βαρβάκειος Σχολή, Μουσῶν 22. Ὁ ἀναπαυτικὸς κατήφορος σὲ ὁδηγεῖ στὴ Μουσῶν 14.
Ἐφ ὅσον δὲν ἔχουμε ἀρχαιρεσίες δύνανται νὰ προσέλθουν καὶ μὴ μέλῃ.
Ἐλᾶτε ὅλοι, σᾶς ἀναμένουμε ὅλους μὲ «ἀνοιχτὰς ἀγκάλας» καὶ ὅσον ἀφορᾷ στὶς συνδρομές θὰ τὰ βροῦμε.
Καλοῦνται, ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου νὰ παρευρεθοῦν. Ἀναμένομε νὰ ἀνταποκριθοῦν ὅλοι, διὰ νὰ ἐντατικοποιήσωμε τὶς προσπάθειές μας καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
4. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
α. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως, διὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
β. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2017.
γ. Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2017.
δ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διὰ τὴν χρῆσιν 2017.
ε. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2018.
στ. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2017.
5. Γιὰ νὰ προχωρήσωμε, πρέπει ὅλοι, Δ.Σ., λοιπὰ μέλη καὶ φίλοι νὰ πιστεύσουν εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ μὴ δηλώνουν ἁπλῶς συμμετοχήν, ἀλλὰ νὰ συμμετέχουν μὲ εὐσυνειδησίαν, ἀγωνιστικότητα, μαχητικότητα καὶ «μεράκι».
Ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμε, ὅτι ὅλοι πρέπει καὶ νὰ ἐνεργοῦν - ἀγωνίζωνται, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ.
6. Ἐπίσης ἐπαναλαμβάνομε ὅτι αἱ εἰσπράξεις τῶν συνδρομῶν, πέντε (5) Εὐρὼ ἐτησίως, δὲν ἐπαρκοῦν οὔτε διὰ τὰ γραμματόσημα ἑνὸς μηνός. Πρὸς τοῦτο προτείνομε πάλιν εἰς τὴν Γεν. Συνέλευσιν νὰ ἐγκρίνῃ τὸ ποσὸν τῆς ἐτησίας συνδρομῆς νὰ ἀνέρχεται εἰς δέκα (10) Εὐρὼ ἐτησίως.
Μεταξὺ τῶν δεκάδων χιλιάδων Εὐρὼ, τὰ ὁποῖα ἐξοδεύομέ τινες τοῦ Προεδρίου μηνιαίως ἐκ τῶν θυλακίων μας, ἄς στερηθῶμε ἑκατοντάδων τινῶν Εὐρὼ ἐτησίως, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἐκ τῆς ἐτησίας συνδρομῆς τῶν 5 Εὐρώ τῶν δυναμένων νὰ πληρώσουν.
Ἐὰν τελικῶς ψηφισθῇ ἡ αὔξησις τῆς συνδρομῆς εἰς 10 Ε, πρέπει ταυτοχρόνως νὰ ἀποφασισθῇ καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ ὑποχρεώσεως πληρωμῆς ἐγγραφῆς/συνδρομῆς τῶν ἀποδεδειγμένως ἀδυνατούντων νὰ πληρώσουν. Πρὸς τοῦτο καλοῦμε τοὺς ἀδυνατοῦντας νὰ πληρώσουν, νὰ ἀποδείξουν τοῦτο.
7. Τὸ κυρίαρχον σῶμα ἐπίσης καλεῖται νὰ ἀποφασίσῃ ποία ἀποφασιστικὴ καὶ τελικὴ στρατηγικὴ πρέπει νὰ ἀκολουθήσωμεν. Ἡ στρατηγικὴ πρέπει νὰ εἶναι ρεαλιστική, ὠμὴ καὶ ἄτεγκτη, μιὰ καὶ μέχρι τώρα ἡ γλῶσσα τῆς εὐπρέπειας καὶ τῆς εὐγένειας καὶ τῆς ὑπομονῆς δὲν ἀπέδωσαν, διότι ὄχι μόνον οἱ κοσμικοὶ ἰθύνοντες, ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ κυρίως ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἐξακολουθοῦν νὰ ἀδιαφοροῦν μὲ ἀτέρμονες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις καὶ οὐσιαστικὰ σαμποτάρουν.
8. Ἡ προσέλευσις ὅλων τῶν μελῶν εἶναι ἀπαραίτητη. 
Ἡ 25η Μαρτίου 2021 ἔφθασε. Καὶ τὸ τελευταῖον κλάσμα δευτερολέπτου εἶναι ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατον.
Μὲ τὶς θερμότερες τῶν εὐχῶν μας.
                                                                           Μετὰ τιμῆς
                                                                       Διὰ τὸ Δ.Σ.
           Ὁ Πρόεδρος            Ἡ Γενικὴ Γραμματεὺς
                                          Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος     Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου