Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Μαύρο στην ΕΡΤ που χρηματοδοτεί το Gay Pride [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
     Ἡ ΕΡΤ χρηματοδοτεῖ τό Gay Pride! Ἁπλά παρακολουθῆστε τί θά συμβαίνει στήν ΕΡΤ τούς ἑπόμενους μῆνες... Προκαλοῦν τό Θεό, ἀλλά δέν μποροῦν νά τόν ἐμπαίξουν...
     Πρόκειται γιά πολύ μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία πού ἔγινε τήν Τετάρτη 6 Ἰουνίου 2018, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής", πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στό 2ο ὄροφο. Ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ἑντός λίγων ἡμερῶν.


π.Νικόλαος Μανώλης, Μαύρο στην ΕΡΤ που χρηματοδοτεί το Gay Pride [ΒΙΝΤΕΟ 2018]