Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Ο Επίσκοπος Κάλλιστος Ware αμνηστεύει με άρθρο του το πάθος της ομοφυλοφιλίας!

Σ.σ: Ζοῦμε σέ τραγικές ἐποχές! Ὀρθόδοξοι κληρικοί κηρύττουν καί γράφουν ὑπέρ ἑνός ἀπό τά πιό ἐπαίσχυντα κατά τούς Πατέρες πάθη: τήν ὁμοφυλοφιλία! Προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά καινοτομήσουν εἰσάγοντας νεοποχίτικες ἀντιλήψεις ντυμένες μέ μανδύα θρησκευτικότητας! Ἀπό τό νά πέφτει κανείς στήν ἁμαρτία εἶναι πολύ χειρότερο νά τήν ἀμνηστεύει μέ «θεολογικό» λόγο καί μάλιστα ἀπό τόν θῶκο ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος!
Ἀποκλειστική Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό
Στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ "The Wheel" (τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τήν περιβόητη gay ἀκτιβίστρια Ἴνγκα Λεονόβα καί ἄλλους ἀκτιβιστές ὑπέρ τῆς κοινότητας τῶν LGBT) ὁ ἐπίσκοπος Κάλλιστος Ware ἀγωνίζεται γιά τήν ἄδικη καί «βαριά θέση» πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοποθετεῖ τούς ὁμοφυλόφιλους καί ἐπικρίνει τόν «ἀμυντικό καί ἀντιδραστικό» τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀσχολεῖται μέ τούς ὁμοφυλόφιλους.
Γράφοντας τόν Πρόλογο γιά τό τεῦχος Ἄνοιξη / Καλοκαίρι 2018 τοῦ «The Wheel» , ὁ Ware ἀμφισβητεῖ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία σχετικά μέ τή.... σοδομική καί ὁμοφυλοφιλική σχέση, θέτει τήν ἐρωτική ἐπιθυμία μεταξύ ἑνός ἄνδρα καί μίας γυναίκας στό ἴδιο ἠθικό ἐπίπεδο μέ τόν ὁμοφυλοφιλικό ἐρωτισμό, κατηγορεῖ τήν Ἐκκλησία ὅτι ἔχει ἐμμονή μέ τό "γενετικό φύλο", κατακρίνει τήν παρότρυνση πρός τήν ἀγαμία γιά ὅσους ἀντιμετωπίζουν τήν ἕλξη μέ ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου καί φαίνεται νά ὑποστηρίζει τήν ἀποδοχή ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Ο Ware ἐξισώνει τήν ἐρωτική ἐπιθυμία μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικών μέ αὐτή τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἐπίσης ἐπικρίνει τό "βαρύ φορτίο" πού τοποθετεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅταν συμβουλεύει τούς ὁμοφυλόφιλους νά ἀπέχουν ἀπό τή σοδομική καί ἄλλες ἁμαρτωλές ὁμοφυλοφιλικές συμπεριφορές.
Πρόσωπα ἑτεροφυλοφιλικοῦ προσανατολισμοῦ ἔχουν τήν ἐπιλογή νά παντρευτοῦν καί ἔτσι μποροῦν νά ἐκπληρώσουν τήν ἐρωτική τους ἐπιθυμία μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μέσω τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου.
Ὡστόσο οἱ ὁμοφυλόφιλοι δέν ἔχουν τέτοια ἐπιλογή. Σύμφωνα μέ τά λόγια του πατρός Βασιλείου Θερμοῦ, «Ἕνα ὁμοφυλοφιλικό ἄτομο καλεῖται νά ζήσει μία ἄγαμη ζωή χωρίς νά νιώθει κάποια ἀποστολή γί 'αὐτήν τή ζωή». Εἶναι σωστό νά ἐπιβάλουμε αὐτό τό βαρύ φορτίο στόν ὁμοφυλόφιλο;
Ο Ware γράφει ἐπίσης ὅτι ἡ μονογαμία στούς ὁμοφυλόφιλους εἶναι προτιμότερη ἀπό τήν ἀσυδοσία, καί ἑπομένως ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά κάνει διάκριση στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζει αὐτά τά "παντρεμένα" ζευγάρια.
Μία δεύτερη ἀνωμαλία βρίσκεται στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀντιμετωπίζονται συνήθως στό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης. Ὅλοι μας ἀναγνωρίζουμε ὅτι πρέπει νά γίνει μία σημαντική διάκριση μεταξύ ἐκείνων τῶν ὁμοφυλοφίλων πού συμμετέχουν σέ περιστασιακές ὁμοφυλοφιλικές σχέσεις ζητώντας σέ κάποιο γκέι μπάρ ἕνα σύντροφο γιά μία μόνο νύχτα, καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά αὐτοί οἱ ὁμοφυλόφιλοι πού δεσμεύονται σέ μία μόνιμη σχέση, πιστή καί μονογαμική, στήν ὁποία ἐμπλέκεται βαθιά ἀγάπη. Σίγουρα κανένας Χριστιανός δέν τάσσεται ὑπέρ τῆς σεξουαλικῆς ἀταξίας.
Τί συμβαίνει, ἀντίθετα, μέ τόν πιστό καί μονογαμικό ὁμοφυλόφιλο; Ἴσως ὁ ἱερέας θά ἔπρεπε νά πεῖ: "Εἶστε πρόθυμοι νά σταματήσετε τήν ὁμοφυλοφιλική σας σχέση;" Ὁ μετανοημένος μπορεῖ νά ἀπαντήσει: "Δέν μπορῶ νά τό κάνω αὐτό". Ὁ ἱερέας μπορεῖ νά ἐπανέλθει: "Μπορεῖς νά συνεχίσεις νά μοιράζεσαι μία κοινή ζωή, ποῦ χαρακτηρίζεται ἀπό ἀμοιβαία ἀγάπη, ἀλλά θά ἀπέχετε ἀπό τήν περαιτέρω σεξουαλική δραστηριότητα;» Ὁ ἄλλος μπορεῖ νά ἀπαντήσει: «Δέν ὑπόσχομαι ὅτι μπορῶ νά τό κάνω ». (Ὡστόσο, γνωρίζω ὁμοφυλόφιλους πού ἔχουν πράγματι μεταμορφώσει τή σχέση τους μέ αὐτό τόν τρόπο).
Ὁ ἱερέας, πού ἀντιμετωπίζει αὐτή τήν ἄρνηση, μπορεῖ νά αἰσθάνεται ὅτι δέν μπορεῖ νά τόν εὐλογήσει νά λάβει τό μυστήριο. Τώρα ἐδῶ εἶναι σίγουρα ἕνα παράδοξο. Ὁ ὁμοφυλόφιλος πού ἔχει δεσμευτεῖ σέ μία σταθερή καί ὁμοφυλοφιλική σχέση ἀγάπης ἀντιμετωπίζεται πιό σκληρά ἀπό ὅ, τί ὁ ὁμοφυλόφιλος πού κάνει περιστασιακές ὁμοφυλοφιλικές σχέσεις ἤ σχέσεις τῆς μίας νύχτας μόνο καί μόνο γιά νά περάσει καλά. Κάτι πάει στραβά ἐδῶ.
Ἐπιπλέον, ὁ Ware ἐπικρίνει τήν Ἐκκλησία γιά τήν ἐμμονή της μέ τό «φύλο τῶν γεννητικῶν ὀργάνων» καί κατηγορεῖ τούς ὀρθόδοξους ἱερεῖς ὅτι εἶναι «ἡδονοβλέψιες» κατά κάποιο τρόπο ἄν ἀνησυχοῦν τόσο, γιά τήν ὁμοφυλοφιλική δραστηριότητα μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.
Γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη ἔμφαση στό «φύλο τῶν γεννητικῶν ὀργάνων»; Γιατί προσπαθοῦμε νά διερευνήσουμε καί νά διευκρινίσουμε τό τί κάνουν τά ἐνήλικα ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου στά ὑπνοδωμάτιά τους; Προσπαθώντας νά «κοιτάξει κανείς τήν κλειδαρότρυπα» δέν εἶναι ποτέ ἀξιοπρεπής στάση. Βλάπτουν σέ κάτι τούς ἄλλους; ("Ἄχ!" Θά εἰπωθεῖ ὅτι "κάνουν κακό στόν ἑαυτό τους.") Δέν προτείνω ἐδῶ ὅτι πρέπει νά παραμερίσουμε τήν παραδοσιακή ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀλλά πρέπει νά διερευνήσουμε ἐνδελεχῶς τούς λόγους πού κρύβονται πίσω ἀπό αὐτές τίς πράξεις.
Τέλος, ὁ Ware κατηγορεῖ τούς ὀρθόδοξους ὅτι εἶναι «ἀμυντικοί καί ἀντιδραστικοί» καί τούς συμβουλεύει νά «πειραματιστοῦν» γιά νά βροῦν κάποιες «ἀλήθειες» καί νά ἀνακαλύψουν περισσότερα «θεολογικά θησαυροφυλάκια» πού προφανῶς παραμένουν ἄγνωστα ὅσον ἀφορᾶ τήν ὁμοφυλοφιλία.
Σύμφωνα μέ τόν Brandon Gallaher, «Γιά νά διαπιστώσουμε τήν ἀλήθεια πρέπει νά πειραματιστοῦμε». Καί ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ πατήρ Βασίλειος Θέρμος, «Θεολογικός θησαυρός… μᾶς περιμένει νά ἀνακαλυφθεῖ ". Ἄς μήν εἴμαστε ὡς ὀρθόδοξοι ἁπλῶς ἀμυντικοί καί ἀντιδραστικοί," τρέχοντας μετά τά γεγονότα ", ὅπως τό θέτει, ἀλλά ἄς ἀκούσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ δημιουργικό θάρρος, μέ ἀμοιβαῖο σεβασμό καί, πάνω ἄπ 'ὅλα, μέ (μέ τά δικά του λόγια) «ἀγάπη συμπόνιας». Ἄς ἀναγνωρίσουμε, ἐπιπλέον, τήν ποικιλία τῶν πορειῶν πού ὁ Θεός καλεῖ τά ἀνθρώπινα ὄντα νά ἀκολουθήσουν.