Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

π.Θ. Ζήσης, Όλοι να κηρύττουμε & να καυχώμαστε ακόμα και για τις θλίψεις (Ρωμ. ε΄ 1-10) [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Πάνω στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὁμιλεῖ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἀναλύοντας πολύ σημαντικά θέματα γιά τήν πνευματική μας ζωή.  
Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Κυριακή Γ΄ Ματθαίου, 17-6-2018.
π.Θ. Ζήσης, Όλοι να κηρύττουμε & να καυχώμαστε ακόμα και για τις θλίψεις (Ρωμ.. ε΄ 1-10) [mp3 2018]