Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Πατήρ Σάββας Αχιλλέως ''Πανθρησκεία Οικουμενισμός''

ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ''ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ''
«Το πρώτον ακριβώς βήμα το οποίον εσχεδίασεν αυτή η πανθρησκεία: η ένωσης των Ορθοδόξων μετά των παπικών. Αυτό το σύνθημα ακούεται αυτή τη στιγμή: να ενωθούμε με τον Πάπα. Ακούεται συνεχώς αυτό το σύνθημα. Είναι το σύνθημα το οποίον δίδεται συνεχώς έως ότου ο κόσμος να το πάρει, να το συνειδητοποιήσει, να το βάλει στη συνείδησή του και τελικώς να γίνει αυτό το οποίον ακριβώς έχει ως πρόγραμμα ο αντίχριστος» (20:00- 20:30)