Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Η αιρετική "Αγία Οικογένεια" στην Παναγία Σουμελά και ''ματάκια'' για ξεμάτιασμα! [ΒΙΝΤΕΟ]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Παλαιότερα εἶχα ἀναρτήσει μία προειδοποίηση ἐδῶ στό blog μου τήν κατήχηση. “Ἐφιστοῦμε τήν προσοχή σέ ὅλους καί ἰδιαίτερα στούς νέους, στά νέα ζευγάρια, καθώς παρατηρεῖται τελευταῖα νά κυκλοφορεῖ ἡ αἱρετική εἰκόνα τῆς “ἁγίας οἰκογένειας” ὡς δῶρο γάμου καί νά δίνεται ὡς εὐλογία στίς νέες οἰκογένειες. Εἶναι παπική  παράσταση καί δέν ἔχει θέση στό εἰκονοστάσι μας.
Τότε δέν εἶχα ὑπόψη μου τό τί συμβαίνει στόν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στό Βέρμιο. Δέν πήγαινε τό μυαλό μου ὅτι ἦταν δυνατόν στό χῶρο πού τιμᾶται ἡ Θεοτόκος νά πλασάρεται ἡ παπική ἀπεικόνιση πού ἀναπέμπει τήν προτεσταντική δυσωδία τῆς διδαχῆς περί τῆς δῆθεν “ἁγίας οἰκογένειας”. Ἄν συνυπολογίσουμε καί τό κατάπτυστο ἐμπόριο παγανιστικῶν καί ἀποκρυφιστικῶν συμβόλων, ὅπως αὐτά τά “ματάκια” γιά ξεμάτιασμα, ἔχουμε μία σύνθεση δαιμονικῆς ἐμπνεύσεως.
Ὁ πιστός λαός πού προσέρχεται στό ἱερό προσκύνημα, θά πρέπει νά ἔχει πολύ ὑψηλά πνευματικά ἀντανακλαστικά, γιά νά ἀποφύγει τήν παγίδα τοῦ πειρασμοῦ. Ἔχοντας τήν κοινή ἀντίληψη πώς σέ ἕναν ἐκκλησιαστικό χῶρο ὅλα εἶναι ἁγιασμένα, εἶναι πολύ εὔκολο νά πλανηθεῖ. Θεωρῶ ὑπεύθυνους τό διοικητικό συμβούλιο τοῦ ἱδρύματος, καθώς καί τούς ἐφημερίους του Ναοῦ γιά τήν ἀπαράδεκτη δραστηριότητα. Κυρίως ὅμως θεωρῶ κατεξοχήν ὑπεύθυνοτό μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα. Θά πρέπει νά κατανοήσει τό δόλο καί νά ἀπαγορεύσει τά συγκεκριμένα ἀντικείμενα.
Δέ θά ἐπεκταθῶ πρός τό παρόν. Θά περιμένω νά δῶ τίς ἐνέργειες τῆς μητρόπολης καί ἀναλόγως θά πράξω. Εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον νά γνωρίσουμε τή θέση τοῦ μητροπολίτου γιά τήν αἱρετική ἀπεικόνιση. Μήπως δέχεται ὡς ὀρθή τήν παράσταση αὐτή; Εἶδα πώς καί τό πνευματικό του τέκνο, ὁ μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης, σέ ἐνορία τῆς μητρόπολής του, ἐπέτρεψε τήν ἴδια αἱρετική παράσταση νά πωλεῖται σέ Ναό. Μήπως καί οἱ δυό φρονοῦν ἀκριβῶς ὅ,τι καί ἡ αἵρεση πάνω στό θέμα τοῦ ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος;
Θεωρῶ πρέπον στό σημεῖο αὐτό νά προτείνω στόν μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα νά μελετήσει τό βιβλίο τοῦ ὀσιολογιωτάτου μοναχοῦ π. Σεραφείμ Ζήση μέ θέμα “Ἡ αἱρετική ἀπεικόνιση τῆς "Ἁγίας Οἰκογένειας" καί νά ἀκούσει τόν ἴδιο νά ὁμιλεῖ γιά τό θέμα αὐτό ἐδῶ, ὅπως ἐπίση καί τή σχετική Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση ἐδῶ.
Ὅσο γιά τό θέμα τοῦ παγανιστικοῦ στοιχείου τοῦ ξεματιάσματος, προτείνω στόν κ. Παντελεήμονα νά μελετήσει τούς λόγους τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου, καθώς καί τίς αὐστηρές διατάξεις τῶν ἱερῶν κανόνων πού περιλαμβάνονται στό ἱερό Πηδάλιο, γιά νά κατανοήσει τήν ἀπόλυτη ἀνάγκη νά θεραπεύσει τά κακῶς κείμενα στό χῶρο τῆς Παναγίας Σουμελᾶ.
Ἐλπίζω στήν πρωτοβουλία τῆς μητρόπολης, ὥστε νά ἀντιμετωπιστεῖ τό φαινόμενο καί νά σταματήσει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ νά σκανδαλίζεται ἀπό ἐνέργειες πού δέ συνάδουν μέ τήν ὀρθόδοξη ἁγιοπατερική διδασκαλία τῆς Πίστης μας.
Δεῖτε τό σχετικό βίντεο: