Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

«Παίγνιο» σε χέρια μυστικών υπηρεσιών το Οικουμενικό Πατριαρχείο!

ΗΠΑ καὶ CIA κινοῦν τὰ νήματα στὸ Φανάρι καὶ ὁδηγοῦν τὴν Ὀρθοδοξία σὲ νέο σχίσμα, ἐπιδιώκοντας τὴν ἀπομόνωση τῶν Πατριαρχείων Ρωσίας, Σερβίας καὶ Ἀντιοχείας.
Γράφει Εἰδικὸς Συνεργάτης
Μὲ «φρεγάτα» τὴν χορήγηση αὐτοκεφαλίας στοὺς σχισματικοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Οὐκρανίας καὶ τῶν Σκοπίωνμὲ πλοηγὸ τήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὅπως αὐτὸς νομιμοποιήθηκε ἀπὸ τὴν ψευτοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου καὶ ἐνορχηστρωτὴ τὶς ΗΠΑ καὶ δή τὴν CIA, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, προχωρᾶ ἐνσυνείδητα πλέον σὲ νέα διάσπαση τῆς Ὀρθοδόξου ἘκκλησίαςΣτόχος εἶναι στὸ σχεδιαζόμενο ἐπί χάρτου σχίσμα νὰ ἐκβληθοῦν-πεταχτοῦν ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου οἰκογενείας τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Ρωσίας καὶ Σερβίας καὶ πιθανὸν τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας, ἐὰν τελικῶς δὲν συμμορφωθεῖ ἀπό τίς πολιτικές κυρίως πιέσεις ποὺ δέχεται καὶ ἀναμένεται περαιτέρω νὰ δεχθεῖ.
Ἡ δημιουργία νέου σχίσματος στὴν Ὀρθόδοξη Οἰκογένεια ἀποτελεῖ προτεραιότητα -ἐδῶ καί καιρό- τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ ποὺ εἴθισται νὰ ἀποκαλεῖται «βαθὺ ἀμερικανικὸ κράτος». Ὡς διαπιστώνεται ἀπὸ τὶς ἀπαράδεκτες καὶ ἐπιπόλαιες κινήσεις τοῦ ἀμερικανοκινούμενου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου τόσο στὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας, ὅσο καὶ στὸ ζήτημα τῶν Σκοπίων ἡ προτεραιότητα αὐτὴ τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας ἔχει γίνει πλήρως ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸ Φανάρι.
Δὲν εἶναι τυχαία ἄλλωστε ἡ χρονικὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε τὴν ἔρευνα δύο στελεχῶν της, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τροχοπέδη στὴν ἀφομοίωση τοῦ δυτικοῦ μοντέλου ζωῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου στὴν σατανικῶς νοούμενη ἐξ αὐτοῦ «ἀνάπτυξη»(βλ. σελ. 7,8,9)! Οὔτε τυχαῖες θὰ πρέπει νὰ λογιστοῦν οἱ ἐπισκέψεις τοῦ ἰδιαίτερα δραστήριου Ἀμερικανοῦ πρέσβη στὴν Ἀθήνα Τζέφρι Πάϊατ σὲ Ἅγιον Ὄρος καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο.
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ ἐκτιμήσεις ἐκκλησιαστικῶν ἀλλὰ καὶ πολιτικῶν κύκλων ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιδιώκει σὲ πρώτη φάση τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀπομόνωση τῆς Μόσχας καὶ τοῦ Βελιγραδίου. Ἕνα τέτοιο ἐπίτευγμα θὰ συμβάλει τὰ πλεῖστα, ὅπως φυσικὰ αὐτοί ὑπολογίζουν, μεσοπρόθεσμα καὶ μακροπρόθεσμα καὶ στὴν πολιτικὴ ἀπομόνωση τῆς Μόσχας. Πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι ἡ δημιουργία σχίσματος στὴν Ὀρθόδοξη οἰκογένεια ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Οὐκρανικοῦ καὶ Σκοπιανοῦ ζητήματος θὰ βάλει ὁριστικὸ φραγμὸ στὶς ἔμμεσες διεισδύσεις τοῦ Ρώσου προέδρου στὴν Βαλκανικὴ χερσόνησο. Ὁ Ἀμερικανὸς πρέσβης τῆς Ἀθήνας Τζέφρι Πάϊατ, ὁ ὁποῖος φέρεται ὅτι ἔχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στὸν ἐμφύλιο τῆς Οὐκρανίας ἔχει ἐκ πείρας διαπιστώσει ὅτι ἡ ἐπιτυχὴς ἔκβαση μίας πολιτικῆς ἢ στρατιωτικῆς κίνησης στὴν ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ ἐξαρτᾶται σὲ ἀπόλυτο βαθμὸ ἀπὸ τὸ ἂν ἔχει προηγηθεῖ ἀνάλογη κίνηση στὰ ἀντίστοιχα ἐκκλησιαστικὰ δρώμενα.
Ἡ παταγώδης ἀποτυχία ἄλλωστε τῶν ἀμερικανικῶν σχεδίων στὴν Οὐκρανία κατὰ κύριο λόγο ὀφείλεται στοὺς ἰσχυροὺς δεσμοὺς τῆς πλειονότητας τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ λόγω τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν Μόσχα. Σ’ αὐτὸ εὐελπιστοῦν νὰ βάλουν πλέον φραγμὸ μὲ τὴν ἀνάδειξη ἀπὸ τὸ Φανάρι τῆς σχισματικῆς ὀλιγάριθμης ὁμάδας σὲ Αὐτοκέφαλο Πατριαρχεῖο Οὐκρανίας ἀλλὰ καὶ τήν χρηματοδότηση τῆς ἀπαραίτητης προπαγάνδας ποὺ θὰ ἀκολουθήσει,ὥστε αὐτό νά ἀναγνωριστεῖ!
Ἔτσι ἑρμηνεύονται τὰ «σούρτα-φέρτα» τῆς οὐκρανικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας μὲ τὸ Φανάρι ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπικεφαλῆς θρησκευτικοὺς ἡγέτες τῶν ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων. Κάτι ἀντίστοιχο γίνεται καὶ μὲ τὸ Σκοπιανό.
Τὸ Φανάρι ἐν ἀγνοία, ὡς λέγεται, τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας ἀνταποκρίθηκε ἄμεσα σὲ ἐπιστολὴ τοῦ Σκοπιανοῦ πρωθυπουργοῦ Ζόραν Ζάεφ, ποὺ φέρεται νὰ μετέφερε αἴτημα ἐπιστροφῆς τῆς Σκοπιανῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας στὴν κανονικότητα!!! Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ τὸ Φανάρι ἐξέδωσε ἄμεσα ἀνακοίνωση, προκειμένου νὰ ἄρει τὶς ἀντιδράσεις Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί νά ἀποτρέψει τήν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας στά συλλαλητήρια.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ἀναφέρει στὴν ἀνακοίνωσή της, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πατριάρχη, ἐξέτασε τὸ αἴτημα καὶ ἀποφάσισε νὰ ἐπιληφθεῖ καὶ νὰ διενεργήσει τὰ δέοντα «ὑπὸ τοὺς ἀπαράβατους ὅρους τῶν ἱστορικοκανονικῶν ἁρμοδιοτήτων καὶ προνομίων τοῦ πρωτοθρόνου Πατριαρχείου».
‘Ὑπενθυμίζουμε ὅτι στὶς 10 Ἀπριλίου ὁ πρόεδρος τῆς ΠΓΔΜ Ἰβάνοφ εἶχε συναντηθεῖ μὲ τόν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ἡ κίνηση αὐτὴ τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου νὰ συζητήσει τὸ αἴτημα ἑρμηνεύεται ὡς μία ἀκόμα ἔνδειξη πὼς οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ Σκοπιανὸ βρίσκονται πιὸ κοντὰ παρὰ ποτὲ σὲ συμφωνία μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ ΠΓΔΜ καί φέρουν τήν σφραγίδα τῶν ΗΠΑ καί τοῦ ΝΑΤΟ!
 «Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, συνελθοῦσα σήμερον ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἐξήτασε τὸ αἴτημα τῆς ἐν σχίσματι Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, ὑποστηριζόμενον καὶ διὰ γράμματος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς FYROM Ἐξοχ. κ. Ζόραν Ζάεφ, περὶ ἀναλήψεως ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς πρωτοβουλίας ἐπαναφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς εἰς τὴν κανονικότητα ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν, καὶ ἀπεφάσισε νὰ ἐπιληφθῆ αὐτοῦ καὶ διενεργήση τὰ δέοντα ὑπὸ τοὺς ἀπαραβάτους ὅρους τῶν ἱστορικοκανονικῶν ἁρμοδιοτήτων καὶ προνομίων τοῦ πρωτοθρόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῆ 30ή Μαΐου 2018. Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου»
Ἐκμεταλλευόμενο δηλαδὴ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὴν προεκλογικὴ περίοδο στὴν Τουρκία, προβαίνει σὲ ἐνέργειες προετοιμασίας γιὰ τὴν «μετὰ –Ἐρντογάν» ἐποχή. Πιθανὸν νὰ ἔχει λάβει παρασκηνιακὰ τὶς ἀνάλογες διαβεβαιώσεις τῆς Οὐάσιγκτον ὅτι ὁ Τοῦρκος πρόεδρος εἶναι τελειωμένος καί δὲν θὰ ὑφίσταται στὴν πολιτικὴ σκηνὴ μετὰ τήν 24η Ἰουνίου ἢ θὰ ἐξαναγκαστεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ κάνει θεαματικὴ στροφὴ πρὸς τὶς ΗΠΑ γιὰ νὰ ἀποτρέψει τὴν πτώχευση. Ἔτσι ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς προχωρεῖ σὲ κινήσεις τέτοιες ποὺ οὐσιαστικὰ πέραν τῶν ἄλλων λειτουργοῦν διαβρωτικὰ στὶς Ρωσοτουρκικὲς σχέσεις. Ἄλλωστε κάλλιστα θά μποροῦσε ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, ὡς μᾶς ἔχει συνηθίσει, νὰ ἐπανασυνδεθεῖ μὲ τὶς ΗΠΑ μετὰ τὶς πρόσφατες συμφωνίες γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ βάση τοῦ Ἰντσιρλὶκ καὶ τὰ μαχητικὰ F-35! Ἴσως τὸ νέο-ὀθωμανικὸ ὄνειρο τοῦ ἑλληνικῆς καταγωγῆς γενίτσαρου Ταγὶπ Ἐρντογάν νὰ ἐξυπηρετεῖ στὴν παροῦσα φάση μία τέτοιου εἴδους ἀναβάθμιση διὰ τοῦ σχίσματος -τοῦ ἐλεγχόμενου ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὴν Οὐάσιγκτον- Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Κάτι τέτοιο ὅπως ἐκτιμοῦν ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἀναλυτές, δηλαδὴ μία θρησκευτικὴ ἀπομόνωση τῆς Μόσχας, μὲ ταυτόχρονη διάρρηξη τῶν ρωσο-τουρκικῶν σχέσεων θὰ ἀποτελεῖ τὸ πιὸ τέλειο πλῆγμα στὸν Ρῶσο πρόεδρο Βλαδίμηρο Πούτιν. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ἡ πρόσφατη προαναγγελία τοῦ Μητροπολίτη Προύσσης Ἐλπιδοφόρου, σὲ ἡμερίδα στήριξης τῶν ἀποφάσεων τοῦ Κολυμπαρίου, πού πραγματοποιήθηκε στήν Θεσσαλονίκη ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἤδη προγραμματίζει σύντομα νέα Οἰκουμενική, αὐτὴ τὴ φορά, Σύνοδο! Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ ὄψιμη προπαγάνδα τῶν τελευταίων ἡμερῶν περὶ δῆθεν ἐπιδίωξης τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὡς τρίτη Ρώμη! Μιᾶς καὶ εἴπαμε Τρίτη Ρώμη νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι τὸ Βατικανὸ προέβη ἀμιγῶς ὑπὲρ τῆς Μόσχας μὲ δήλωση στήριξη τοῦ Πάπα ὄχι γιὰ νὰ στραφεῖ ἐνάντια τοῦ Φαναρίου ἀλλὰ γιατί ἡ ὅλη διαμάχη ἐξυπηρετεῖ τὴν Οὐνία, ἡ ὁποία στὴν ἐν λόγω περιοχὴ τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἀναπτυσσόμενη...
Βέβαια, οἱ ἐκκλησιαστικὲς κινήσεις τῆς Κωνσταντινούπολης ἀλλὰ καὶ ἡ ἐμπλοκὴ τῆς Οὐάσιγκτον καὶ ὄχι μόνο, στὸ παιχνίδι αὐτό, δὲν περνοῦν ἀπαρατήρητες ἀπὸ τὴ Ρωσία. Ἡ Μόσχα δὲν ἀποκλείεται, τόσο ἐκκλησιαστικά, ὅσο καὶ πολιτικὰ νὰ προβεῖ σὲ ἕνα νέο αἰφνιδιασμό, ὅπως τότε μὲ τὴν Κριμαία καὶ νὰ φέρει νὰ πάνω –κάτω. Ἤδη μία πρώτη κίνηση τὴν ἔκανε μὲ τὸ νὰ υἱοθετήσει ἐμμέσως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους (βλ. σελ 4-5)!
«Ἐὰν ὁ Βαρθολομαῖος ἀποφασίσει καὶ ὑπογράψει τὸ αὐτοκέφαλο τῆς ἐκκλησίας τοῦ Κιέβου, αὐτὸ θὰ εἶναι ἕνα σκάνδαλο μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸ ὁποῖο θὰ τελειώσει μὲ τὴν διάσπασή της». Αὐτὸ δήλωσε στὸ κανάλι τῆς ἐκπομπῆς Topinform, ὁ διευθυντὴς τοὺ Κέντρου Πολιτικῶν Σπουδῶν τοῦ Κιέβου M. Pogrebinsky, ἀναφέρει ὁ ἀνταποκριτὴς τοῦ ρωσικοῦ πρακτορείου εἰδήσεων «PolitNavigator».
«Καὶ μοῦ φαίνεται -πρόσθεσε- ὅτι οἱ περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς δεκαπέντε «ἀδελφὲς» ἐκκλησίες θὰ βρεθοῦν στὴν πλευρὰ τῆς Μόσχας καὶ τοῦ Πατριάρχη κ. Κυρίλλου»...

Συντάκτης: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2018