Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Ο π.Ν. Μανώλης θα ομιλήσει με θέμα: "Όχι μαύρο στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα"

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Τήν Κυριακή 15 Ἰουλίου 2018, ἑορτή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, θά ὁμιλήσω γιά τήν τραγική πολιτική καί ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα. Ἐνόψει τῆς προεκλογικῆς περιόδου πού μόλις ξεκίνησε μέ φανφάρες οἰκονομικοῦ περιεχομένου τῆς Κυβέρνησης τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ὁ καθένας ἀπό μᾶς πρέπει νά ἀναμετρηθεῖ μέ τήν Ἱστορία... Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας δέ δίστασαν νά πολεμήσουν τούς ἀντίχριστους τρανούς τῆς ἐποχῆς τους. Αὐτό θά κάνουμε κι ἐμεῖς μιμούμενοι ἐκείνους! 
Δεῖτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀνακοίνωσης


Τήν ἐρχόμενη Ζ΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου, 15 Ἰουλίου 2018, ὁ π.Νικόλαος Μανώλης θά πραγματοποιήσει τήν καθιερωμένη δίωρη ὁμιλία του, στίς 10:30 τό πρωί στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"*, στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ὁμιλιῶν ''Πατερικά Θέματα & Ἐκκλησιαστική Ἐπικαιρότητα'' (σχετική ἀνακοίνωση)
Τό θέμα τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς εἶναι τά ἐξῆς: 

«Ὄχι μαῦρο στούς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μόνο ἀπό τή Βόρεια Ἑλλάδα»

*Αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ "Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: Τηλέφωνο Συλλόγου: 2310515786, κινητό τηλέφωνο π. Νικολάου Μανώλη: 6936981200) 
Ὁ πρωτοπρ. π.Νικόλαος Μανώλης, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"* τοῦ "Ὀρθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 1832ος ὄροφος), κάθε Κυριακή πρωί στίς 10:30, σέ ἕνα δίωρο μάθημα, καί κάθε Τετάρτη στίς 7:00 τό βράδυ, ἀναλύει ἁγιοπατερικά θέματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ἑορτή τῆς ἡμέρας καθώς καί θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας. Ὁ π. Νικόλαος, γνωστός γιά τίς μαχητικές του ὁμιλίες ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας καί κατά τῶν αἱρέσεων, δέ διστάζει νά κατακεραυνώνει τίς ἀποκλίσεις τῆς Πίστεως πού συμβαίνουν σέ ὑψηλά ἐπίπεδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας μέ τό ἀνάλογο κόστος φυσικά... 
Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἐκδήλωσης ὑπᾶρχει καί στό φ/β ἐδῶ