Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

Το μπούλινγκ στους χριστιανούς μαθητές στα ελληνικά σχολεία και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Εἶναι δυνατόν κάποιος Ἕλληνας μαθητής πού ἀνατράφηκε ἀπό τήν οἰκογένειά του μέ βαθιά πίστη στήν Ὀρθοδοξία νά ἐκδηλώσει τό θρησκευτικό του συναίσθημα ἐλεύθερα στό σχολεῖο του, χωρίς νά ὑποστεῖ τίς συνέπειες τῶν ἀγαθῶν ἐνεργειῶν του; Σέ καμιά περίπτωση! Γιά παράδειγμα, πόσο εὔκολο εἶναι νά διαφωνήσει μέ τήν ἀπαίτηση τῶν καθηγητῶν καί τῶν ὑπολοίπων παιδιῶν, πού διακατέχονται ἀπό κοσμικό καί ἐν πολλοῖς πολεμικό πνεῦμα κατά τῆς Ἐκκλησίας, νά ντυθεῖ καρναβάλι καί νά συμμετάσχει σέ καρναβαλικά δρώμενα στό σχολεῖο; Γνωρίζει τό ὑπουργεῖο ἀ-Παιδείας τί δοκιμασία περνᾶ ἕνας μαθητής πού γιά λόγους συνείδησης καί Πίστης ἐναντιώνεται σέ μία παρόμοια πρόκληση;
Ἀλλά καί σέ δεκάδες ἀκόμα περιπτώσεις χριστιανικῆς συμπεριφορᾶς, τό “νόμιμο” πνεῦμα πού ἐπικρατεῖ στά σχολεῖα, εἶναι ἀνάλογο μέ τήν ἀθεϊστική ρατσιστική συμπεριφορά τοῦ συστήματος κατά τῶν συνειδητῶν Χριστιανῶν. Εἰρωνεῖες, ξυλοδαρμοί, βία, συκοφαντίες, εἶναι λίγα ἀπό τά ὅσα συμβαίνουν ἐναντίον τους. Ὑπάρχουν παιδιά βέβαια, πού ξεπερνοῦν τό φόβο τους, ἀκόμα καί ἐκεῖνον πού προέρχεται ἀπό τούς καθηγητές πού τά ρεζιλεύουν μπροστά στούςσυμμαθητές τους. Αἰσθάνονται τιμή πού ὑφίστανται τίς ἀκραῖες αὐτές καταστάσεις γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ὅμως ὑπάρχουν καί παιδιά πού δέν ἀντέχουν… Κρύβονται, πληγώνονται, κλαῖνε, φοβοῦνται, πονοῦν….
Σέ μία ὑποκριτική κοινωνία ἀντίθεων καί ἀντίχριστων, τό κήρυγμα τοῦ ἀντιρατσισμοῦ εἶναι ὑποκριτικό! Οἱ χειρότεροι ρατσιστές διδάσκουν τήν  ἀνεκτικότητα, τή στιγμή πού τό ὑποχθόνιο σχέδιο τῆς ἐξολόθρευσης τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος εἶναι σέ ἐφαρμογή. Ἡ συριζαίικη πολιτική, πού χαρακτηρίζεται ἀπό τό ἰουλιανό πνεῦμα τοῦ ἑωσφόρου μέ σκοπό τόν ἐξοβελισμό τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης ἀπό τήν καρδιά τῆς μαθητιώσας νεολαίας, δέν ἀνέχεται τήν ἔκφραση θρησκευτικότητας ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, τή στιγμή πού κόπτεται ὑπέρ τῶν δικαιωμάτων καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ “θρησκεύειν” διά πάσα μουσουλμανική θρησκευτική ὀργάνωση.
Σέ αὐτό συνηγορεῖ δυστυχῶς ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία πού τηρεῖ σιγή ἰχθύος στήν ἀντιχριστιανική πολιτική τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Συλλαμβάνεται κοιμώμενη σέ κάθε ἀντίχριστη ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης. Ἔχει στούς κόλπουςτης ἐπισκόπους θιασῶτες τῆς πολιτικῆς διάλυσης τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ τῆς χώρας καί ἐκρίζωσης τῆς παράδοσής της, ἐπισκόπους θεωρητικούς τῆς νέας συνισταμένης Ἐκκλησίας καί Ἀριστερᾶς. Δέν περιμένουμε πιά ἀπό μία τέτοια Ἐκκλησία νά στηρίζει καί νά ὑπερασπίζεται τά παιδιά πού μαρτυροῦν γιά τήν Πίστη τους στό Χριστό. Δέν εἶναι δικά της παιδιά αὐτά, δέν εἶναι παιδιά τοῦ σύγχρονου κηρύγματός της πού προσαρμόστηκε στήν ἀριστερή κουλτούρα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ κέντρο τῆς πολιτικῆς τόν ἄνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία ἄφησε τόν Θεάνθρωπο καί μετατράπηκε σέ κοσμικό ἵδρυμα διπλωματῶν.
Τό αἴτημα τῶν εἰκοσιεννέα συριζαίων βουλευτῶν γιά τήν κατάργηση τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στά ἀπολυτήρια Γυμνασίου Λυκείου, ἐντάσσεται στά πλαίσια αὐτοῦ τοῦ ἰδιότυπου μπούλινγκ. Τό πάγιο αἴτημα τῆς ἕνωσης ἀθέων βρίσκει εὐήκοα ὦτα στά ἕδρανα τῶν βουλευτῶν τῆς πλειοψηφίας. Φαίνεται πώς ἡ χειρότερη Κυβέρνηση πού κυβέρνησε ποτέ τήν Ἑλλάδα θά ἀφήσει ἀποκαΐδια ξοπίσω της.
Ἔχω ὅμως μία ἐλπίδα· παρά τίς ἀντίξοες καταστάσεις, τελικά σάν τόν βλοσυρό ἀντίχριστο αὐτοκράτορα Ἰουλιανό ὁ ἀνόητος βουλευτής τοῦ Σύριζα θά χαθεῖ ἀπό τό προσκήνιο, ἀφήνοντας μία ἀπόκοσμη βρώμα νά μᾶς θυμίζει τή μούχλα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως στήν καρδιά του καί μία βασανιστική ὁμολογία ἀπό τήν ὑπαρξιακή Κόλασή του: “Νενίκηκας με Ναζωραῖε”.