Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Στο Μπάρι της Ιταλίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης για κοινή προσευχή υπέρ της ειρήνης...

Στο Μπάρι της Ιταλίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Οικουμενικό Πατριαρχείο - ειδήσεις.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Μπάρι τῆς Ἰταλίας, ἵνα, ὁμοῦ μετά τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου καί λοιπῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀνταλλάξῃ ἀπόψεις διά τήν κατάστασιν τῶν Χριστιανῶν ἐν αὐτῇ καί προσευχηθῇ ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐσταθείας εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μέλλει, σύν Θεῷ, νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν, τήν Κυριακήν, 8ην ἰδίου. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.