Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

π. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Δογματικές διαφορές ορθοδοξίας και παπισμού

π. Άγγελος Αγγελακόπουλος, ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ