Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Βασ. Νικόπουλος, πρ. Πρόεδρος Αρείου Πάγου - Ημερίδα της ΠΕΘ για τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά

Βασίλειος Νικόπουλος, πρ. Πρόεδρος Αρείου Πάγου - Ημερίδα της ΠΕΘ για τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα Θρησκευτικά, 10/6/2018