Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Ελάτε να προγραμματίσουμε την αντίστασή μας!

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Στή Κυριακάτικη ὁμιλία μου (δεῖτε ἐδῶ) θά σᾶς ἐνημερώσω γιά τρόπους ἀντίστασης ἀπέναντι στίς ἐκκλησιαστικές καί πολιτικές μεθοδεύσεις κατά τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἔθνους μας. Οἱ ἀλητάρχες τοῦ συστήματος εἶναι καιρός νά λάβουν τήν τιμωρία τους. Ἐλᾶτε νά συζητήσουμε τίς ἀγωνιστικές ἐνέργειές μας! Ἐλᾶτε νά προγραμματίσουμε τήν ἀντίσταση πού θά ζημιώσει ἀνεπανόρθωτα τούς προδότες τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας μας καί τῆς Μακεδονίας μας! Μαζί νά ἑνώσουμε τίς δυνάμεις μας πρός δόξα Χριστοῦ! Μαζί νά ὑπερασπιστοῦμε τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα μας!