Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Να εργαζόμαστε τις αρετές [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος σέ αὐτή τήν περικοπή τῆς πρός Ρωμαίους ἐπιστολῆς του (Ρωμ. στ΄ 18-23), μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν ἀνάγκη νά ἐγκαταλείψουμε τόν διάβολο πού διακονήσαμε στήν πρό Χριστοῦ ζωή μας καί νά δοθοῦμε ὁλοκληρωτικά στό Χριστό.
Κήρυγμα στήν περικοπή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου, 24-6-2018.
π.Νικόλαος Μανώλης, Να εργαζόμαστε τις αρετές [mp3 2018]