Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Αυτοί είναι σχισματικοί και τους τιμωρούμε [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος σέ αὐτή τήν περικοπή τῆς ἐπιστολῆς του (Α΄ Κορ. α΄ 10-17) ἀντιμετωπίζει τό καρκίνωμα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τό Σχίσμα, πού προέρχεται ἀπό τήν ἀλλοίωση τῆς ἀλήθειας τῆς Πίστεως.
Κήρυγμα τῆς Κυριακῆς Η΄ Ματθαίου, 22-7-2018.
π.Νικόλαος Μανώλης, Αυτοί είναι σχισματικοί και τους τιμωρούμε [mp3 2018]