Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

π.Χαράλαμπος Μανώλης Χαιρετισμός στην Ημερίδα (16-6-2018)

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ὁ χαιρετισμός τοῦ πατέρα μου, τοῦ πρωτοπρ. π.Χαραλάμπους Μανώλη στήν Ἡμερίδα “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καί Κολυμπάρι, δυό χρόνια μετά. Αἵρεση - Καθαίρεση - Ὀρθόδοξη Ἀντίσταση”, πού πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 16 Ἰουνίου 2018 στό Grand Hotel Palace Θεσσαλονίκης. Τό κείμενο τό παραθέτω καί σέ ἀρχεῖο scribd γιά τήν εὐκολότερη ἀποθήκευση στόν ὑπολογιστή σας.
Ταυτόχρονα δημοσιεύω καί τό σχετικό βίντεο μέ τόν χαιρετισμό τοῦ πατρός. Ὁλόκληρο τό βίντεο τῆς ἐκδήλωσης μπορεῖτε νά τό παρακολουθήσετε πατώντας ἐδῶ.

Θεσσαλονίκη 16–6–2018
Θεολογική Ἡμερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ δυό χρόνια μετά»
Χαιρετισμός Ἱεροδιδασκάλου π. Χαραλάμπους Μανώλη στούς Ὀρθοδόξους Συλλόγους
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί συλλειτουργοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά. Ἐν πρώτοις ἔρχομαι νά εὐχαριστήσω τόν Πανάγαθο Θεό μας, πού μᾶς ἀξίωσε ὅλους ἐμᾶς σήμερα νάσυνέλθουμε ἐπί τῷ αὐτῷ, γιά νά διακηρύξουμε πρός ὅλους ὅτι ἐμεῖς μένουμε πιστοί καί ἀμετακίνητοι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, στίς ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Συνόδων. Ἀκολουθοῦμε τούς Ἁγίους Πατέρες. Αὐτούς πού ἀγωνίστηκαν καί φύλαξαν τήν Πίστη καί μᾶς ἄφησαν παρακαταθήκη, τό γνωστό σέ ὅλους: «Τόν Πάπα νά καταράστε». Αὐτοί εἶναι ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Μέγας Φώτιος, ὁ Μάρκος Εὐγενικός, καί οἱ λοιποί. Αὐτοί φύλαξαν τήν Πίστη μας καί ὄχι κάθε ψευδοσύνοδος.
Ἐμεῖς διακηρύττουμε πρός ὅλους τό «οὐκ ἀρνησόμεθα σε, φίλη Ὀρθοδοξία». Δέν θά ἐπιτρέψουμε στούς μή ὀρθοδόξους, στούς ἀμετανόητους νά ἀσπαστοῦν τήν ἁγία μας Τράπεζα. Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας γιά μᾶς δέν εἶναι “τά τείχη τοῦ αἴσχους”. Γιά ἐμᾶς δέν ὑπάρχουν πολλές ἐκκλησίες. Ἐμεῖς πιστεύουμε στή Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Οἱ Ἅγιοι Θεοφόροι Πατέρες γιά μᾶς δέν εἶναι τά «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως». Ξέρουμε καί ἐφαρμόζουμε τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ὅπως τόν 15ο τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καί τόν 31ο Ἀποστολικό κανόνα, σύμφωνα μέ τούς ὁποίους οἱ ἀποτειχισθέντες «δέν προκαλοῦν Σχίσμα» καί εἶναι ἄξιοι τιμῆς, γιατί προφυλάσσουν τήν Ἐκκλησία ἀπό τό Σχίσμα. Γι’ αὐτό εἶναι ἀντικανονικές καί ἄδικες οἱ διώξεις τῶν κληρικῶν.
Ὅμως ἐμεῖς, ὁ λαός τοῦ Κυρίου, τούς εὐχαριστοῦμε, γιατί ὄρθωσαν τά στήθη τους. Εἶναι παλληκάρια. Εἶναι ἕτοιμοι νά μαρτυρήσουν γιά τήν Ὀρθοδοξία.
Ἀδελφοί μου, μακριά ἀπό τήν ὕπουλη παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Πατέρα Θεόδωρε Ζήση, μπροστάρη στό μεγάλο αὐτό ἀγώνα γιά τήν Ἐκκλησία μας, σᾶς εὐχαριστοῦμε.
Πατέρα Νικόλαε Μανώλη, εἶμαι ὑπερήφανος γιά σένα καί τήν ἁγία σου οἰκογένεια, γιά τούς ἀγῶνες πού δίνεις γιά τήν Ὀρθοδοξία μας. Ἄντεξε, παιδί μου, τίς διώξεις, τίς συκοφαντίες, τά ἐπισκοπικά καί συνοδικά δικαστήρια. Οἱ γονεῖς σου, τά ἀδέρφια σου, τά πνευματικά σου παιδιά προσεύχονται γιά σένα. Νά ἔχεις τήν εὐχή μας, παιδί μου. Σᾶς εὐχαριστοῦμε.
Πατέρα Φώτιε Βεζύνια, εἶσαι ἡ ὀρθόδοξη φωνή τῆς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ. Αὐτή ἡ φωνή τώρα ἀκούγεται πιό δυνατή, πιό καθαρή, ἀπό ἐκεῖ πάνω!
Σᾶς εὐχαριστοῦμε. Εὐχαριστοῦμε ὅλους ὄσους διώχθηκαν ἤ βρίσκονται ὑπό διωγμό, κληρικούς καί λαϊκούς, γιά τήν Ὀρθοδοξία μας.
Εὐχαριστοῦμε τούς Ὀρθοδόξους Συλλόγους, τούς προέδρους καί τά μέλη τους. Ἰδιαιτέρως τόν Ὀρθόδοξο Σύλλογο «Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής», γιά τή φιλοξενία του ἐδῶ καί δυό χρόνια περίπου στήν αἴθουσα «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ».
Σᾶς εὐχαριστῶ. Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία!