Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Εγκώμια εις την Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Εγκώμια εις την Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού