Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Αναβαθμίζεται το Ιστολόγιο "Κατήχησις" προς όφελος των φίλων και αναγνωστών

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ἀγαπητοί φίλοι καί ἀναγνῶστες τῆς “Κατήχησης, εἶμαι στήν εὐχάριστη θέση νά ἀνακοινώσω πώς μέσα ἀπό τό ἰστολόγιό μου, ἐκτός ἀπό τίς βασικές δημοσιεύσεις τῶν ὁμιλιῶν καί ἄρθρων μου, ὅπως καί τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, θά δίνεται ἡ δυνατότητα σέ ὅλους σας νά λαμβάνετε δημόσιες ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματά σας πάνω σέ θεολογικά, ἐκκλησιαστικά, λατρευτικά, οἰκογενειακά καί κοινωνικά θέματα πού σᾶς ἀπασχολοῦν. Μπορεῖτε νά υποβάλλετε τά ἐρωτήματά σας στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση τῆς κατήχησης: katihisisblog@gmail.com. Οἱ ἀπαντήσεις μέ τή μορφή ἀναρτήσεων θά δίνονται βάσει μελέτης τῆς ἀποστολικῆς καί πατερικῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ τούς συνεργάτες μου ἐλπίζουμε νά συμβάλουμε στήν ἀποσαφήνιση πολλῶν θεμάτων τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, καθώς ζοῦμε σέ μία ἐποχή πού ἡ πλάνη καί οἱ αἱρέσεις ἔχουν καταφέρει νά πληγώσουν βαθιά τήν καρδιά τῆς Ἐκκλησίας καί ἔχουν ἁλώσει τό ὀρθόδοξο κριτήριο τῶν χριστιανῶν μας.
Ἐλπίζοντας στήν πνευματική πρόοδο ὅλων μας, ἔχω τή βεβαιότητα πώς τό νέο αὐτό ἐγχείρημα τῆς κατήχησης θά ἀποβεῖ πολύ εὐεργετικό στήν κατά Θεό προκοπή καί κατάρτισή μας στά ζητήματα τῆς Ὀρθοδοξίας.