Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Μετονομάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας

Μετονομάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ
Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετονομάζεται σε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.
Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.