Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Σε διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη δικαιοδοσία του Μουφτή

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Τρίτη το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος με τον τίτλο «Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή-Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες», μετά από πολύμηνη επεξεργασία από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α’ 182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Ν. 1920/1991 (Α’ 11), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4511/2018 (Α’ 2).
Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με:
  • Τον καθορισμό των αναγκαίων δικονομικών κανόνων για τη συζήτηση των υποθέσεων δικαιοδοσίας του Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεών του και
  • Τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, σύστασης και διαδικασίας πλήρωσης θέσεων προσωπικού (μονίμων, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μετακλητών υπαλλήλων) και λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, το υπουργείο καλεί σε συμμετοχή στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ώστε να διατυπωθούν οι απόψεις και παρατηρήσεις των πολιτών στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου.