Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Αίτημα διαγραφής από την Λίστα Μελών του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.)

«Σας επισυνάπτω το αίτημα διαγραφής μου από το ΠΣΕ που απέστειλα στην Εκκλησία της Ελλάδος προς δημοσίευση.
Ευχαριστώ.»