Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Χαρίσματα και κατορθώματα [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος σέ αὐτή τήν περικοπή τῆς ἐπιστολῆς του (Ρωμ. ιβ΄ 6-14) ἀντιμετωπίζει τά πάθη τῆς ἀλαζονείας καί τῆς ἀπογοήτευσης καί διδάσκει τή σωστή στάση ἀπέναντι στά δῶρα τοῦ Θεοῦ, τά Χαρίσματα.
Κήρυγμα τῆς Κυριακῆς Στ΄ Ματθαίου, 8-7-2018.
                              π.Νικόλαος Μανώλης, Χαρίσματα και κατορθώματα [mp3 2018]