Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Αυτά είναι τα θέματα της Κυριακάτικης Ομιλίας (16 Σεπτεμβρίου 2018) του π.Νικολάου Μανώλη

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
     Τήν Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου ὁ πρωτοπρεσβυτέρος π. Νικόλαος Μανώλης θά ὁμιλήσει γιά τήν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση τοῦ μητροπολίτη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα νά ἀκολουθήσει τή αἱρετική μεταπατερική γραμμή καί νά διατάξει νά μεταφραστεῖ καί νά ἀπαγγελθεῖ στή νεοελληνική γλώσσα ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν σχολείων. Θά γίνει ἀναφορά στίς καταγγελίες δασκάλων, καθηγητῶν, γονέων καί μαθητῶν πού ἀντέδρασαν στούς νεωτερισμούς τοῦ συγκεκριμένου μητροπολίτη, πού μέ τίς οἰκουμενιστικές του δράσεις ἔχει ἀπογοητεύσει πολλές φορές τό εὐλαβές ποίμνιο τῆς μητρόπολής του. 
Κατά τή δεύτερη ὥρα τῆς ὁμιλίας ὁ πατήρ θά ἀσχοληθεῖ μέ τό βίο τῆς πανευφήμου Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας
Ἡ Ὁμιλία θά πραγματοποιηθεῖ στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ "Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" ἐπί τῆς ὁδοῦ Μοναστηρίου 183, ἐπί δίωρον: 10:30 - 12:30. Διαβάστε τίς λεπτομέρειες: 
Δεῖτε τίς λεπτομέρειες τῆς ἀνακοίνωσης

Τήν ἐρχόμενη "Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν", 16 Σεπτεμβρίου 2018, ὁ π.Νικόλαος Μανώλης θά πραγματοποιήσει τήν καθιερωμένη δίωρη ὁμιλία του, στίς 10:30 τό πρωί στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"*, στά πλαίσια τῆς σειρᾶς ὁμιλιῶν ''Πατερικά Θέματα & Ἐκκλησιαστική Ἐπικαιρότητα'' (σχετική ἀνακοίνωση)
Τά θέματα τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς εἶναι τά ἐξῆς: 

1. Ὁ μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυροπόλεως στήν ὑπηρεσία τῶν νεωτεριστῶν Οἰκουμενιστῶν.  
2. Ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Εὐφημία. 

*Αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ "Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος. Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: Τηλέφωνο Συλλόγου: 2310515786, κινητό τηλέφωνο π. Νικολάου Μανώλη: 6936981200) 
Ὁ πρωτοπρ. π.Νικόλαος Μανώλης, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"* τοῦ "Ὀρθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 1832ος ὄροφος), κάθε Κυριακή πρωί στίς 10:30, σέ ἕνα δίωρο μάθημα, καί κάθε Τετάρτη στίς 7:00 τό βράδυ, ἀναλύει ἁγιοπατερικά θέματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ἑορτή τῆς ἡμέρας καθώς καί θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας. Ὁ π. Νικόλαος, γνωστός γιά τίς μαχητικές του ὁμιλίες ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας καί κατά τῶν αἱρέσεων, δέ διστάζει νά κατακεραυνώνει τίς ἀποκλίσεις τῆς Πίστεως πού συμβαίνουν σέ ὑψηλά ἐπίπεδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας μέ τό ἀνάλογο κόστος φυσικά... 
Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἐκδήλωσης ὑπᾶρχει καί στό φ/β ἐδῶ