Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Ο Θεός είναι αγάπη αλλά είναι και κριτής

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου ἀπὸ ἐδῶwww.youtube.com
[541_Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, Σωτήρ καί Κριτής τοῦ Κόσμου - π. ΑΘ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Πρό τῆς Ὑψώσεως)]
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Ο Θεός είναι αγάπη αλλά είναι και κριτής