Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Συγκροτείται η Επιτροπή Ελλάδας – ΠΓΔΜ για τον αλυτρωτισμό στην εκπαίδευση

Όπως προβλέπει το άρθρο 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών
Τη συγκρότηση της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας και ΠΓΔΜ, η οποία θα εξετάσει τυχόν θέματα αλυτρωτισμού στα εκπαιδευτικά βιβλία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
Η σύσταση της κοινής επιτροπής προβλέπεται από το άρθρο 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών για την εξέταση ιστορικών, αρχαιολογικών και εκπαιδευτικών θεμάτων.
Μεταξύ άλλων θα ερευνήσει αν απαιτούνται αλλαγές στα σχολικά βιβλία Ιστορίας και στις δύο χώρες σχετικά με την ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας.
Tο ελληνικό τμήμα της Επιτροπής θα απαρτίζεται από επτά μέλη, με πρόεδρο τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Μπόλαρη.
Το άρθρο 8 εφαρμόζεται κατ΄εξαίρεση πριν από την κύρωση της συμφωνίας. Αν τελικά η συμφωνία δεν εφαρμοστεί, η γνωμοδότηση της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική.