Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Εκδίκασις ενώπιον του ΣτΕ της αίτησης ακυρώσεως εναντίον της υπουργικής αποφάσεως για τη Ροτόντα

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»
Εκδίκασις ενώπιον του ΣτΕ
        Την Τρίτην, 18 Σεπτεμβρίου 2018, εκδικάζεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αίτηση ακυρώσεως της αποφάσεως (5-4-2016) του Υπουργού Πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά (4-2-2016). Αυτή αφαιρούσε από τον Αυτοκρατορικόν και Μέγα Καθολικόν (ή Καθεδρικό) Ναόν των Ασωμάτων (και Αγίου Γεωργίου) Θεσσαλονίκης (Ροτόντα) την αναπόσπαστον ιδιότητα του Ορθοδόξου Χριστιανικού Ναού.
        Εκζητούμε τας προσευχάς σας δια την κατά Θεόν ευώδωση της υποθέσεως.
        Σημειωτέον ότι ένα κοσμικό σωματείον, την 10ην Σεπτεμβρίου, έκαμε παρέμβαση εις το Συμβούλιον της Επικρατείας υπέρ διατηρήσεως της υπουργικής πράξεως.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»
ΜΑΡΚΟΥ τοῦ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1,
600-66 ΜΕΘΩΝΗ – ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΛΛΑΣ