Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ι.Μ.Γρεβενών, "Πράσσειν άλογα"

Με Θεία Λειτουργία στην Βάλια Κάλντα η αρχή της Ινδίκτου και Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος
Αναδημοσίευση άρθρου που γράφτηκε για το Ιστολόγιο κατάνυξις, πέρυσι Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου (2017)...
Η θεσμοθέτηση της έννοιας Παγκόσμια Ημέρας τάδε ή Παγκόσμια ημέρα δείνα, αποτελεί την πρώτη στρατηγική επιλογή της Πανθρησκείας που επιβάλλει βίαια η Νέα Εποχή, ήτοι ο Οικουμενισμός.
Στην Ορθόδοξη εκκλησία γνωρίζουμε πως με μια σύντομη και περιεκτική δέηση, με ευχές από το ευχολόγιο, ο Ιερέας ευλογεί "Τον καρπόν της αμπέλου", το βράδυ της Ανάστασης "διαβάζει" που λέει ο απλός λαός, τα αυγά κοκ.
Η κατ'εξοχήν ημέρα που η φύσις και ολόκληρη η πλάση ευλογείται είναι εκείνη των Θεοφανείων. Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Νέας Εποχής, θέσπισε ως "Πράσινος Πατριάρχης" (έκφραση άκρως υποτιμητική, άστοχη και αταίριαστη, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε ευθετώτερο χρόνο) την αρχή της Ινδίκτου, σαν ημέρα για το περιβάλλον, εδώ και 28 χρόνια.
Εδώ λοιπόν έχει ήδη συντελεστεί η καινοτομία, η πρωτοτυπία και η αλλοίωση της Πατερικής μας Παραδόσεως.
Πάνω στην Πατριαρχική καινοτομία λοιπόν, ο κάθε φιλοπατριαρχικός Αρχιερέας βάζει και εκείνος με τη σειρά του ένα λιθαράκι πρωτοτυπίας στην οικοδόμηση του Νέου Πύργου της Βαβέλ του Οικουμενισμού.
Ο Άγιος Γρεβενών λοιπόν σαν μοντέρνος CEO της Μητροπόλεώς του, πατώντας πάνω στην "πρασινάδα" του Πατριάρχη μας διαφημίζει τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα.
Όλα αυτά τα ξενόφερτα "νεοειδωλολατρικά" και νεοεποχίτκα project, δεν απαντούν στο ερώτημα: "ποια η ανάγκη για όλα αυτά;"
Ο ψαλμωδός αναφέρει, "ουκ ελάτρευσαν την κτίσιν οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα".
Ο μητροπολίτης Γρεβενών "γκρεμοτσακίστηκε" να λατρέψει την κτίση και για την αίρεση του Οικουμενισμού, για τους εχθρούς του Κτίσαντος, σιωπή δηλαδή συνενοχή.

Με Θεία Λειτουργία στην Βάλια Κάλντα η αρχή της Ινδίκτου και Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος(2018)
Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, με την τέλεση Θείας Λειτουργίας, στην Βάλια Κάλντα, την Ζεστή Κοιλάδα, εορτάστηκε η αρχή της Ινδίκτου, του εκκλησιαστικού έτους, αλλά και Ημέρα της Προστασίας του Περιβάλλοντος, που έχει θεσπιστεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο πριν από εικοσιεννέα έτη. Ανάμεσα στις λιγερόκορμες και υψηλές μαύρες πεύκες, στην ηρεμία και ομορφιά του τοπίου, λατρεύτηκε και υμνήθηκε ο Δημιουργός της Φύσης, ο Τριαδικός Θεός.
Κάτι που άλλωστε τονίζει και η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μήνυμα του για την συγκεκριμένη ημέρα: «…εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ἡ συνεχῶς διογκουμένη ἀπειλή κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος κυοφορεῖ μίαν παγκόσμιον οἰκολογικήν καταστροφήν… τό ἦθος καί ὁ πολιτισμός διασώζεται εἰς τήν θεανθρωπίνην ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τήν μυστηριακήν καί λατρευτικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας βιοῦται καί ἐκφράζεται ἡ εὐχαριστιακή θεώρησις, νοηματοδότησις καί χρῆσις τῆς δημιουργίας… «καταφάσκεται ἡ δημιουργία καί ὁ ἄνθρωπος ἐνδυναμώνεται διά νά λειτουργῇ ὡς οἰκονόμος, φύλαξ καί «ἱερεύς» αὐτῆς, προσάγων ταύτην δοξολογικῶς τῷ Δημιουργῷ». Και συνεχίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης: «Ἡ ζωή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι βιωμένη οἰκολογία, ἔμπρακτος καί ἀκατάλυτος σεβασμός τῆς κτίσεως… Ἡ μέριμνα καί ἡ φροντίς διά τήν πλάσιν εἶναι συνέπεια καί ἔκφρασις τῆς πίστεως καί τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους του».