Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Απλές διορθώσεις ορθογραφικών λαθών η "αναθεώρηση" των Φακέλων Μαθήματος Θρησκευτικών

Στο άρθρο μας Γενικευμένη η δήθεν αναθεώρηση των Φακέλων Μαθήματος των Θρησκευτικών αναφερθήκαμε στην δήθεν αναθεωρημένη έκδοση των Φακέλων Μαθήματος των Θρησκευτικών που εστάλησαν φέτος στα σχολεία και αναρτήθηκαν στο Ψηφιακό Σχολείο.
Ο Διόφαντος, η Διεύθυνση εκδόσεων του Υπουργείου Παιδείας, δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τους κωδικούς των φετινών σχολικών βιβλίων και σε αρχείο τις αλλαγές που υπήρξαν σε κάποια από αυτά. Οι περισσότερες αλλαγές αφορούν στους Φακέλους Μαθήματος των Θρησκευτικών. Μόνο που οι αλλαγές αυτές, που συνιστούν την "αναθεώρηση" των Φακέλων, δεν είναι παρά μικρές ορθογραφικές διορθώσεις. Στο παρακάτω αρχείο δημοσιεύουμε όλες αυτές τις αλλαγές: