Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Οι 26 Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες Μοναχοί [mp3 2013]

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Οι 26 Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες Μοναχοί [mp3 2013]Άγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες
Βιογραφία
Οἱ εἰκοσιὲξ ὁσιομάρτυρες Ζωγραφῖται, οἱ ἐλέγξαντες τοὺς λατινόφρονας, τόν τε Βασιλέα Μιχαὴλ καὶ Πατριάρχην Βέκκον, ἐπάνωθεν τοῦ Πύργου, πυρὶ τελειοῦνται.
Ὡς πυρίκαυστοι θυσίαι τῷ Κυρίῳ,
οἱ εἰκοσιὲξ ὡράθησαν εἰκότως.
Άγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες: Άγιος Θωμάς Ηγούμενος, Άγιος Βαρσανούφιος, Άγιος Κύριλλος, Άγιος Μιχαίος, Άγιος Σίμων, Άγιος Ιλαρίων, Άγιος Ιάκωβος, Άγιος Ιάκωβος, Άγιος Ιώβ, Άγιος Κυπριάνος, Άγιος Σάββας, Άγιος Μαρτινιανός, Άγιος Κοσμάς, Άγιος Σέργιος, Άγιος Μηνάς, Άγιος Ιωάσαφ, Άγιος Ιωαννίκιος, Άγιος Παύλος, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Ευθύμιος, Άγιος Δομέτιος, Άγιος Παρθένιος, Άγιοι Τέσσερις Άγνωστοι Μοναχοί.