Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

«Ιερείς του Θεού και του Χριστού»

«ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ»
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
«μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾿ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσι μετ᾿ αὐτοῦ χίλια ἔτη» Αποκάλυψη 20:6.
        Οι πιστοί Χριστιανοί σύμφωνα με το βιβλίο της Αποκάλυψης, μετέχουν της Πρώτης Ανάστασης (πνευματική Ανάσταση), και καθίστανται «ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ» και «βασιλεύσουσι μετ᾿ αὐτοῦ». Το παρόν εδάφιο είναι καταπληκτικό στην διατύπωσή του. Στο εν λόγω εδάφιο φανερώνεται η Θεότητα του Ιησού Χριστού με δύο τρόπους :
  1. Οι Χριστιανοί γίνονται Ιερείς όχι μόνο του Θεού Πατρός αλλά ΚΑΙ του Χριστού ! Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός είναι Θεός όπως ο Πατέρας Του. Ιερέας καθίσταται κανείς μόνο σε σχέση με τον Θεό, ποτέ σε σχέση με Άγγελο ή άλλο κτίσμα.  «ΠΑΣ γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν» Εβραίους 5:1. Ακόμη και οι Ιερείς των Ειδώλων προς νομιζόμενους θεούς καθίσταντο ιερείς όχι προς κάποιο κτίσμα (άλλο θέμα το ότι οι «θεοί» των ειδωλολατρών δεν είναι αληθινοί) . Αν ο Χριστός δεν είναι θείο Πρόσωπο – Αληθινός Θεός – όπως ο Πατήρ, δεν θα έλεγε η Αγία Γραφή ότι οι Χριστιανοί «ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ ΚΑΙ τοῦ Χριστοῦ».
  2. Το δεύτερο πράγμα που παρατηρούμε στο Αποκάλυψις 20:6 είναι το εξής παράδοξο : Ενώ αναφέρονται ΔΥΟ Πρόσωπα (Ο Θεός – Πατήρ και ο Χριστός), το κείμενο λέγει «βασιλεύσουσι μετ᾿ αὐτοῦ» σε ενικό αριθμό και όχι «μετ᾿ αὐτῶν» σε πληθυντικό όπως κανονικά θα περιμέναμε ! Αυτό συμβαίνει διότι τα δύο αυτά Πρόσωπα είναι Ένας Θεός, μία θεία Ουσία, είναι ΟΜΟΟΥΣΙΑ Πρόσωπα.
Βλέπουμε λοιπόν ότι στο υπό εξέταση εδάφιο υπάρχει διπλή απόδειξη της Θεότητας, Ισοτιμίας και Ομοουσιότητας του Χριστού, ως Θεού, προς τον Πατέρα. Να τα βλέπουν αυτά οι διάφοροι αντιτριαδίτες και να αισχύνονται.
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ