Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Η σπορά του λόγου-νόμου του Θεού

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Η σπορά του λόγου-νόμου του Θεού