Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Το κύκνειον άσμα του Γέροντος Γρηγορίου: «Έλληνες εξεγερθείτε. Διάβηκε η ώρα. Μήπως είναι και αργά»

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες
Το κύκνειον άσμα του Αγωνιστού Γέροντος Γρηγορίου του Ἀρχιπελαγίτη: «Έλληνες εξεγερθείτε. Διάβηκε η ώρα. Μήπως είναι και αργά»

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται
Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες
Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.